VERBAASD? NEE TOCH!!

Op de zondagavond nog wel de zoveelste liquidaties in en rond het Rietbergplein, dat deel uitmaakt van het belangrijkste uitgaanscentrum in onze hoofdstad. Verbaasd dat er weer eens mensen door vuurwapengeweld om het leven zijn gebracht bij een zogeheten ‘drive by shooting’ in dit niet grote deel van onze hoofdstad, zijn slechts weinigen. We hoeven daarbij slechts af te gaan op de vele vormen van criminaliteit waarvan de zware grensoverschrijdende, de meeste zorgen baart. Gisteravond werd de uit Nederland afkomstige D.G. en een vrouw voor een pompstation aan het Rietbergplein beschoten. De twee personen waren vrijwel op slag dood. Het is voor velen duidelijk, dat er hier sprake is van een liquidatie. Het is van belang de resultaten van het politieonderzoek in deze dodelijke schietpartij af te wachten en geen speculatieve mededelingen hieromtrent te doen. Waar wel op kan worden gewezen, is dat Suriname aan het afglijden is en steeds meer in de worggreep van de georganiseerde misdaad aan het belanden is. De vraag die wel gesteld kan worden, is of de politie en de inlichtingendiensten die hun werk naar behoren moeten doen, bepaalde buitenlanders die vaak genoeg ook nog geen onbekenden zijn bij buitenlandse justitiële autoriteiten, niet goed in het vizier hebben en ze zo nodig schaduwen? De uit Nederland afkomstige D.G. die gisteravond samen met C.P. werd doodgeschoten, kunnen toch niet zomaar het slachtoffer zijn geworden? Hopelijk kan de politie vaststellen wat het motief voor deze moordpartij is geweest. Dat we ons zorgen moeten maken over de nationale veiligheid in dit land en het falen van deze regering haar te waarborgen, staat buiten kijf. De invloed van de zware criminaliteit binnen de republiek en haar machtsstructuren, begint beangstigende vormen aan te nemen, vooral wanneer geconstateerd wordt, dat bepaalde machthebbers geen of nauwelijks moeite doen om deze invloed in te dammen. Het is zelfs zo, dat er voldoende aanwijzingen zijn dat bij het constateren van bepaalde ernstige vormen van criminaliteit, men doet alsof de neus bloedt en justitieel onderzoek zelfs wordt bemoeilijkt. In het verleden zijn er meerdere personen in en rond het Rietbergplein geliquideerd en in vrijwel alle gevallen belandde het onderzoek uiteindelijk op een dood spoor. En juist omdat dit soort zaken niet naar wens worden onderzocht, moeten we met zijn allen er niet vreemd van opkijken, als er in de toekomst meerdere liquidaties zullen volgen. De criminele circuits kunnen namelijk tot op heden vrijwel ongestoord ‘free wheelen’ in dit land. Wij moeten daarom blijven hopen dat uiteindelijk toch een andere wind in Suriname zal waaien, waarbij de nationale veiligheid grotendeels wordt hersteld, want dit soort moorddadige taferelen geven ons een nog slechtere naam. En laat geen enkele autoriteit ons wijs komen maken dat het bij ons nog lang niet zo erg is en daarbij met voorbeelden op de proppen komt van de zware misdaad in bijvoorbeeld Trinidad, Guyana en Jamaica als overige lidlanden van de Caricom. Wij willen een veiliger land en daarom moet er beter beleid gemaakt worden waardoor het weer prettig toeven wordt in ons geliefd Suriname.

More
articles