Optreden tegen hektrawlers op bord van PG

Het optreden tegen de Chinese fabriekshektrawlers ligt nu op het bord van procureur-generaal (PG), Roy Badjnath Panday. Deepak Jairam, waarnemend directeur van de het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt tegenover De West, dat het ministerie inmiddels alle informatie met betrekking tot de hektrawlers heeft doorgespeeld aan de Kustwacht.
Afgelopen vrijdag hebben vissers alarm geslagen toen zij waarnamen dat twee van de Chinese fabriekshektrawlers bezig waren te vissen in Surinaamse wateren. Jairam heeft afgelopen zondag de directeur van de Kustwacht, Jerry Slijngard, hiervan op de hoogte gebracht. Hij begrijpt de commotie die is ontstaan over waarom de Kustwacht moet optreden, niet. Hij benadrukt dat de Kustwacht volgens de Wet Instelling Kustwacht, ondergeschikt is aan de PG. Artikel 2 lid 2a van deze wet stelt:
De Kustwacht is binnen haar werkgebied als bedoeld in artikel 3 ondergeschiktheid aan de pg belast met:
A Het toezicht op de naleving van:
1 de in het Wetboek van Strafrecht en andere wetten strafbaar gestelde scheepvaartmisdrijven en –overtredingen.
2 de wet van 14 april 1978 houden uitbreiding van de territoriale zee van de Republiek Suriname en de instelling van de daaraan grenzende economische zone.
3 de Zeevisserijwet 1980
4 de Vislandsbeschermingswet 1961
5 de Wet Economische Delicten
6 de Wet Tegengaansmokkelen
7 de Vreemdelingenwet 1191
8 de Scheepvaartwet
9 de Wet Verdovende Middelen
10 het Decreet Havenwezen 1980
Jairam legt uit dat de Wet Instelling Kustwacht in feite de taken van de ministeries van Financiën, LVV, Handel, Industrie en Toerisme (HI en T), Defensie, Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en Justitie en Politie toekent aan de Kustwacht. Hij zegt verder dat artikel 3 lid 2 en lid 3 van deze wet respectievelijk aangeven dat: De Kustwacht oefent haar taken en bevoegdheden uit in de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plateau van Suriname en het luchtruim daarboven (Lid 2). De PG heeft inzake de uitvoering van opsporingsbevoegdheden aan de Directeur en de Commandant instructies ten aanzien van de in acht te nemen procedures (Lid 3).
Het ministerie van LVV heeft daar gedeelte aangedaan. Volgens Jairam gaan de Kustwacht en de PG deze zaak veder afhandelen. Hij stelt dat het om een strafrechtelijk delict gaat en dat de autoriteiten eerst een onderzoek zullen instellen en bewijs vergaren om na te gaan welke gepaste sanctie genomen zal worden tegen de Chinese fabriekstrawlers.
De waarnemend directeur weet zelf ook niet waarom er niet eerder is opgetreden tegen de trawlers, toen bleek dat zij niet voldeden aan de vergunningsvoorwaarden en toen de toestemmingsbrieven werden ingetrokken. Volgens hem is zijn telefoontje afgelopen zondag met de directeur van de Kustwacht, het eerste geweest vanuit het ministerie. Jairam weet niet waarom er niet eerder contact is opgenomen. Hij vreest ook niet dat hij teruggefloten zal worden door president Desiré Bouterse. Hij benadrukt dat de president tijdens de laatste ontmoeting met de visserijsector, zijn standpunt duidelijk kenbaar heeft gemaakt. “Het is geen Jairam die besluiten op zichzelf neemt, ik voer slechts het beleid van onze president uit.’’ De PG was niet te bereiken voor een reactie.

door Johannes Damodar Patak

More
articles