‘Praktijken ministers ongepast’

De afgelopen weken zijn er in de media diverse negatieve berichten verschenen over verschillende ministers. De minister van Regionale ontwikkeling, Grond- en Bosbe-heer, Roline Samsoedien, bood haar portefeuille aan na-dat zij in opspraak was gekomen vanwege het oneigenlijk toekennen van grond aan zichzelf en derden. Regilio Dod-sen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zijn volgens betrouwbare bronnen de eigenaren van skalians. Dodson zei destijds dat die skalians zich op het stuwmeer bevinden, slechts kwik resten opruimen. Volgens bestuurskundige August Boldewijn, is het ongepast dat ministers zich schuldig maken aan dergelijke praktijken. Hij geeft aan dat ministers aan het begin van hun zittingsperiode beloftes maken, maar alles vergeten naarmate de tijd verstrekt. Een voorbeeld hiervan zijn volgens Boldewijn de skalians waarop gewerkt wordt met kwik, terwijl de minister had aangegeven, dat er een einde zou komen aan het gebruik hiervan, omdat kwik schadelijk is voor de gezondheid van mens en milieu. Ook Samsoedien die als plicht had het grondbeleid in ons land in goede banen te leiden, maakte van haar positie misbruik volgens Boldewijn.
Hij geeft aan dat ze aanvragen van burgers afkeurde en daarna zelf de grond aanvroeg. De bestuurskundige is van mening dat er wel voorwaarden moeten zijn waaraan iemand moet voldoen om minister te worden.
Verder zou er volgens hem een antecedentenonderzoek moeten komen alvorens iemand wordt aangewezen voor de functie van minister.
“Je zou mensen een psychologische test moeten laten doen”, zegt de bestuurskundige. Volgens hem gaat deze functie gepaard gaat met een enorme druk en stress. Boldewijn is van mening dat er een gekwalificeerde commissie in het leven geroepen moet worden die potentiële minister-kandidaten in de gaten houdt en nagaat als ze voldoen aan de eisen voor minister.
Hij zegt dat erin het verleden een minister op Openbare Werken was die geld gaf aan de NDP voor de aankoop van vlaggen. “Als die man zijn werk goed kende, zou hij op de hoogte zijn van het feit dat er een wet is die dat verbiedt”, zegt Boldewijn.
Hij is van mening dat het steeds ontslaan van een minister ten koste gaat van onze belastinggelden.
“De mensen worden naar huis gestuurd, maar behouden voor zes maanden hun salaris”, zegt Boldewijn.

More
articles