Van Trikt presenteert beleid bij Centrale Bank

Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft gisteren het beleid dat hij zal uitvoeren, gepresenteerd op een persconferentie. Hij werd bijgestaan door Faranaaz Alibaks-Hausil, algemeen secretaris, William Orie, directeur Monetaire en Economische Zaken en Maikel Soekhnandan, directeur Bankbedrijf en Bancaire zaken.

Nationale economische ontwikkelingen

Van Trikt gaf aan dat onze economie aan het verbeteren is en dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een groei van 2,1 en 2,5 procent heeft geprojecteerd voor de komende drie jaar. Hij zei dat de gelddekking rond de 70 procent ligt en dat er een importdekking is van vijf maanden. Hij projecteert een inflatie van 6 tot 7 procent voor dit jaar. De governor garandeert US-dollars voor eerste levensbehoeften waaronder medicamenten.

Wisselkoers

Er heerst al geruime tijd een enorme druk op de wisselkoers van de US-dollar. De banken hanteren een veel lagere koers, terwijl de koers bij de cambiohouders veel hoger ligt. Van Trikt gaf aan dat bij zijn aantreding, hij intensief overleg heeft gevoerd met de banken en cambio’s. Er is een stappenplan ontwikkeld door de moederbank. Welke maatregelen er genomen worden, wilde hij nog niet prijsgeven. Hij gaf aan over drie maanden wanneer de maatregelen ingevoerd worden, er nader op in te gaan. Volgens hem heeft de Bank ook duidelijke wet- en regelgeving alsook richtlijnen uitgezet, maar in de praktijk is gebleken dat die niet altijd worden opgevolgd. In dat kader haalde hij aan dat het over het algemeen bekend is dat bij het kopen en wisselen van vreemde valuta, burgers verplicht zijn hun identiteitsbewijs te tonen, maar dat wordt niet altijd gedaan. Burgers zouden er ook op moeten toezien dat dit gebeurt. Van Trikt zei dat de burgers ook schuldig zijn aan de koersverschillen.

Bepaling monetair beleid

De governor maakte gisteren duidelijk dat het monetair beleid niet wordt bepaald door de minister van Financiën en ook niet omgekeerd dat het fiscaal beleid wordt bepaald door de governor van de Centrale bank. Van Trikt gaf aan dat er ter verduidelijk hiervan volgende week een Memorandum of Understanding zal worden ondertekend door het ministerie van Financiën en de Centrale Bank. De Bank zal ter verbetering van haar rol als kassier en bankier van de overheid een elektronische verbinding tot stand brengen, zodat zij op basis van de ontwikkelingen in de staatsfinanciën, de richting van haar beleid kan bepalen met als doel de bewaking van de stabiliteit van de wisselkoers en de prijzen van goederen en diensten.

Voorschotten aan de Staat

De Centrale Bank heeft vorige week de voorschotten conform artikel 21 van de Bankwet beschikbaar gesteld aan de regering. Het gaat om een bedrag van ongeveer SRD 670 miljoen. Hiervan heeft de regering reeds USD 100 miljoen getrokken. Van Trikt gaf aan dat de voorschotten voor zijn aantreding aan de regering beschikbaar zijn gesteld. Bij zijn aantreding heeft hij ervoor gezorgd dat de voorschotten gedekt zijn met promessen (schatkistpapier). Hij garandeerde dat hij niet meer dan de wettelijke toegestane norm van 10 procent gaat handelen. Volgens hem is de ontwikkeling van de binnenlandse financiële markten dringend vereist, opdat de staat op een verantwoorde manier een deel van haar begrotingstekort financiert.

National Risk Assesment

Volgend jaar ondergaat Suriname een National Risk Assement (NRA). Om dit succesvol te kunnen doorstaan, zal de Centrale Bank diverse maatregelen doorvoeren waaronder het aanscherpen en moderniseren van wet- en regelgeving op financieel vlak. De governor gaf aan dat ons land met een Bankwet werkt die twintig jaar geleden door zijn grootvader, Robert Ferrier, werd geschreven. Hij zei dat de Bankwet aan wijziging toe. Ook prioriteit geniet het introduceren van een Wet op het Elektronisch Betaalverkeer, het afronden van de Wet Toezicht op het Verzekeringsbedrijf en de Wet Kredietregistratiebureau. De moederbank gaat zich intern ook versterken. Er zal gewerkt worden aan het opzetten van de afdelingen Compliance en Certified Asset Management Professional (CAMP).

Communicatie

Van Trikt zei dat de moederbank transparantie en communicatie heel hoog in het vaandel heeft. “De Bank zal zichzelf etaleren als een instituut dat zich intensief inzet voor het nationaal belang en zal dat doen door voldoende en effectief hierover te communiceren”, aldus de governor. Hij gaf aan dat de bank ernaar toe zal werken een constante goede verstandhouding te hebben met de verschillende stakeholders, waaronder het ministerie van Financiën, de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging van Cambiohouders en de media.

Internationale ontwikkelingen

De governor gaf aan dat Suriname een kleine economie heeft en in grote mate afhankelijk en sterk gevoelig is voor de internationale conjunctuur. Dit maakt volgens hem dat ons land op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op de internationale ontwikkelingen. Hij zei dat wij wel de veerkracht moeten hebben om het hoofd te bieden aan ontwikkelingen die soms disruptieve gevolgen kunnen hebben voor de nationale economie. Van Trikt liet weten dat het belangrijk is om de productiestructuur te diversifiëren en sterke instituten te bouwen om veerkracht van onze economie te versterken. Hij zal ook zoveel als mogelijk samenwerken met internationale organisaties, bevriende landen en instellingen op het gebeid van technisch assistentie. Volgend jaar zal Suriname voor de vierde keer worden geëvalueerd voor zijn AML/CTF-raamwerk door de Caribbean Financial Action Taskforce. Van Trikt gaf aan dat de Centrale Bank in dit kader de komende tijd meer aandacht zal besteden aan de compliance van de verschillende instellingen werkzaam in de financiële sector.

More
articles