De kracht van een buitenparlementaire politieke partij

De aangekondigde handhaving Wet Rij -en Voertuigenbelasting per 1 maart 2019, heeft de afgelopen dagen voor veel maatschappelijke onrust gezorgd in Suriname. In navolging van de buitenparlementaire partij Strei!, hebben verschillende maatschappelijke groepen en politieke partijen afstand genomen van deze voor velen omstreden wet. Enkele gevestigde politieke partijen hebben zelfs onverkort aangegeven deze wet te schrappen als men weer aan het bewind komt. Waar waren deze politieke partijen voordat Strei! met deze actie begon? De voorzieningenrechter heeft deze zaak inmiddels ontvankelijk verklaard en het tijdspad aangegeven om tot een uitspraak te komen. Kort na 13 maart 2019 wordt deze verwacht.

Wat houdt de Wet Rij -en Voertuigenbelasting eigenlijk precies in?

De nieuwe rij- en voertuigenbelasting is ingegaan op 1 januari 2019 jongstleden. Omdat deze wet vorig jaar in korte tijd was ingevoerd, besloot de regering in november vorig jaar een eenmalige coulanceperiode van twee maanden te geven aan bezitters van voertuigen voor het betalen van de belasting. Volgens de verwachting van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zou deze belasting van 1 januari tot 31 december (1 kalenderjaar) lopen. Met deze wet wil de regering een bedrag van SRD 105 miljoen op jaarbasis extra binnenhalen ten laste van de bevolking. Personen met een P1 voertuig zouden 365 SRD per jaar moeten betalen. Personen met een P2 voertuig SRD 385, P3 SRD 555, P4 SRD 885, terwijl personen met een P5 voertuig of hoger een bedrag van SRD 1200 per jaar zullen moeten afdragen.

Strei! heeft heel snel nadat deze wet werd aangenomen, aangegeven het niet  eens te zijn met deze zoveelste lastenverzwaring voor de al uitgeklede Surinaamse burger. Strei! is namelijk van mening dat de wegenbelasting al wordt verdisconteerd in het brandstof litertarief. Het is oneerlijk en onrechtvaardig om nu weer met een nieuwe wet te komen voor hetzelfde doel. Helemaal omdat de regering zelf aangeeft, dat maar 10 procent van de inkomsten zullen worden gebruikt om de slechte staat van de wegen in Suriname aan te pakken en dat is misleidend. Waar gaat de overige 90 procent naar toe? Zo een niet concrete maatregel riekt naar willekeur en arrogantie naar het volk toe. De huidige regeerders hebben in eerdere verkiezingscampagnes aangegeven, de government take te zullen afschaffen, terwijl deze na ruim negen jaar regeerverantwoordelijkheid juist een aantal keren is gestegen! Strei! had in dezen geen keus, omdat De Nationale Assemblee (DNA), zoals altijd, niet thuis gaf als de regering met meer lastenverzwarende maatregelen kwam. De coalitie in DNA liet zonder enige vorm van verantwoordelijkheidsgevoel deze omstreden wet door de strot van de al arm gemaakte bevolking drukken. De oppositie bleef na wat tegengesputter bij de behandeling van deze wet verder muisstil en accepteerde zoals zo vaak de situatie en is al bezig met de verkiezingen van 2020. Naar aanleiding van een oproep van Strei!, hebben burgers met het hart op de juiste plek, een financiële bijdrage geleverd om de juridische kosten te dekken om een  kort geding tegen de regering van Suriname aanhangig te maken. Strei! bewijst hiermee NU voor het volk op te komen en NU de strijd aan te gaan voor het Surinaamse volk.  De regering en DNA zijn middels vrije geheime verkiezingen aangesteld door en voor het volk. De absolute macht ligt ondanks hun aanstelling nog steeds bij het volk. Als het volk het niet met een onrechtvaardige of schurende wet eens is, kan het besluiten zich te bundelen en in opstand te komen tegen deze wet. Het is Strei! gelukt om duizenden mensen uit alle hoeken en districten van het land zover te krijgen om bezwaarschriften in te leveren bij de officiële autoriteiten. Het zou verbazingwekkend zijn als zo een wet nog stand houdt en niet terug wordt gestuurd naar DNA voor herziening. Strei! is een jonge partij zonder financiële middelen, zonder een netwerk van kernen, onderafdelingen of afdelingen in districten. De gevestigde politieke partijen zouden zich nu achter de oren moeten krabben over wat zij allemaal hebben laten liggen. Al decennialang beloven deze politieke partijen voor het volk te werken. Ze zijn er echter nog nooit op betrapt daadwerkelijk concreet voor het volk op te komen, al dan wel of niet aan de macht. Hoe staat Suriname ervoor na 43 jaar onafhankelijkheid?

Strei! heeft in haar eentje ervoor gezorgd dat Hendrik, Aniel, Joyce en Ashna, eindelijk een poot hebben om op te staan. Dat het rechtsgevoel weer gaat herleven bij de Surinaamse burgers. Dat het volk wakker wordt geschud en niet meer met zich laat sollen en bereid is te vechten voor lijfsbehoud. Maar bovenal dat de regering niet zonder meer het volk kan blijven geselen met haar destructief beleid. Er is nu een alternatief in de vorm van een nu nog buitenparlementaire politieke partij, Strei!, die de strijd van het volk voor een beter Suriname als meest urgente prioriteit stelt! Deze nieuwe generatie politieke leiders is de toekomst van Suriname.

De regering heeft bijkans negen jaar de kans gehad om de economie te diversifiëren en daardoor de productie en werkgelegenheid te verhogen. Toch bleef men kortzichtig met inferieure voedselpakketten strooien en andere populistische acties uitvoeren. Vrijwel niets duurzaams heeft men gerealiseerd in negen jaar tijd en blijkbaar is de enige oplossing weer een twijfelachtige lastenverzwarende maatregel invoeren die het volk mag dragen. Het is een regelrecht brevet van onvermogen als de regering niets anders kan bedenken dan zo haar beleid uit te zetten.

Met de getoonde daadkracht van Strei!, maakt het nu niet meer uit of het deze zaak wint of verliest. Het bundelen van tienduizenden Surinamers tegen deze omstreden wet is al een overwinning op zich. Volk van Suriname, kijk niet alleen wat Strei! voor u doet of kan doen, maar kijk ook wat u voor uw land kunt doen, zodat voorgoed afgerekend wordt met corruptief en ondeskundig beleid. Eenheid maakt macht en de macht ligt bij het volk!

 

Peter M. Wolff

More
articles