DE HOND EN STOK

Als  men een hond wil slaan, kan men licht een stok vinden, zegt men zo beduidend in het Nederlands en hetgeen betekent: men kan altijd wel voorwendsels vinden wanneer men iemand kwaad wil doen. We schreven het gisteren al in een redactioneel dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad en president Bouterse, op de dinsdagmiddag j.l. de koppen bij elkaar hadden gestoken om van gedachten te wisselen op welke manier drs. Glenn Gersie, de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, in voldoende mate crimineel zou kunnen worden bezwaard, waardoor zijn plotselinge aftreden kan worden gerechtvaardigd. Er moest dus iets worden bedacht waardoor  Gersie een dusdanige blammering zou kunnen ondergaan waardoor zijn ontslag als governor, want dat was het, kan worden goedgepraat. Wij wisten voor het uitgaan van de editie van gisteren, woensdag, waarmede men bezig was geweest op de dinsdagmiddag en dat de samenkomst niet veel van doen had met de Alcoa-kwestie en dat daarom noch de president noch de minister van Financiën, in De Nationale Assemblee kon verschijnen op vrijwel hetzelfe moment om uitleg te geven over het plotselinge congé aan Gersie als governor op de Centrale Bank van Suriname. Maar waarom kwam de overheid niet gelijk met een gedegen verklaring, waarom Gersie zo ineens als donderslag bij heldere hemel moest verdwijnen? Vermeende onregelmatigheden zou ze toch gelijk moeten hebben gepresenteerd en kunnen vertonen in het hoogste college van staat. Maar nee, men koos voor een besloten conclaaf om zaken te bekokstoven en iets te verzinnen om de governor te bekladden en zijn vertrek te rechtvaardigen. Koersmanipulaties bij betalingen aan een oliemaatschappij worden thans naar voren geschoven om Gersie zijn goede naam te besmeuren. Het is geen geheim, dat het op de Centrale Bank van Suriname al jaren een waar ‘nest’ is van NDP-leden en sympathisanten en het bevreemdt ons dan ook, dat de koersmanipulaties die thans door Hoefdraad te berde worden gebracht en tussen 2016 en 2019 zouden hebben plaatsgevonden, niet gelijk aan het licht zijn gekomen en Gersie wegens vermeende verkeerde of misschien wel strafbare handelingen, gelijk werd ontslagen. De hele verklaring van de overheid via haar propagandaorgaan het Nationaal Informatie Instituut, NII, over het hoe en waarom Gersie de laan op moest, is niets anders dan een gemene misselijkmakende toneelopvoering om de man zijn goede naam te bezoedelen en zijn ontslag een acceptabel fundament te verstrekken. Het is geen geheim dat we een instabiele wisselkoers hebben die onderhevig is aan het mechanisme van vraag en aanbod en dat deze koers kan stijgen of dalen naar gelang de vraag naar vreemde valuta toe- of afneemt. Dat weet Hoefdraad als geen ander en ook dat er overgemaakt wordt aan de oliemaatschappij voor de op dat moment geldende wisselkoers. Daarbij kan er sprake zijn van winst of zelfs verlies en daar kan een governor van de Centrale Bank van Suriname op dat moment niet veel aan doen. De maatschappij die brandstof heeft geleverd aan ons land, wenst haar vreemde valuta te ontvangen en dan maakt het haar op dat specifieke moment niet uit, voor welke koers de overheid haar betaling aan de maatschappij via een rekening bij een handelsbank in dollars voldoet. De regering met in haar financiële voorhoede Hoefdraad, spreekt in haar bericht via het NII over ‘’dubieuze financiële voordelen’’ die zouden zijn verkregen. Ineens heeft de overheid door de zogenaamde ‘’dubieuze financiële voordelen’’, een verlies van miljoenen geleden. Er gingen daardoor volgens de verklaring, miljoenen aan koersverliezen verloren. Governor Gersie zou door zijn mensen (er wordt daarbij niet gezegd wie die mensen zijn) gewaarschuwd zijn over de vermeende verliezen, maar de governor zou die waarschuwingen in de wind geslagen hebben. Er zou volgens de verklaringen een onderzoek in deze kwestie volgen. Het is goed dat er een onderzoek volgt, maar wat natuurlijk van heel groot belang is te weten, is wie het onderzoek zal doen en of de onderzoekers niet te manipuleren zijn door een overheid die tot alles in staat is om haar doel te bereiken, al zou dat betekenen dat ze daarvoor onschuldige hardwerkende Surinamers moet criminaliseren. De regering en in haar voorhoede Hoefdraad, doen er thans alles aan Gersie te criminaliseren en beginnen een onderzoek naar vermeende malversaties op de moederbank.  Gersie wordt nu in de verdachtenbank geplaatst als zou hij door koersmanipulaties corrupte en misschien wel frauduleuze handelingen hebben gepleegd of toegelaten. Opvallend hierbij is dat men Gersie op een laag-bij-de-grondse wijze bestookt met beschuldigingen en verdachtmakingen, maar dat dezelfde regering tot op heden weigert bijvoorbeeld de vermeende corruptie op Openbare Werken onder Abrahams te onderzoeken en ook navorsingen te gelasten voor wat betreft de enorme diefstal tijdens het Carifesta feest en het project Naschoolse Opvang. Wij hopen dat het aangekondigde onderzoek tegen Gersie snel en door eerlijke en niet-manipuleerbare accountants wordt gepleegd en dat de uitslag ook zo transparant mogelijk toegankelijk zal zijn.

More
articles