January 4, 2019


President moet daad bij het woord voegen


January 4, 2019

Dew Sharman, VHP-parlementariër en commissielid van het ministerie van Volksgezondheid in het parlement, vindt dat president Bouterse met betrekking tot het herzien van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, actie moet ondernemen. ‘’De president moet de daad bij het woord voegen’’, zegt Sharman. De president heeft in zijn nieuwjaarstoespraak aangegeven, dat deze wet spoedig en grondig zal worden herzien. Hiertoe is er een multidisciplinair team van deskundigen ingesteld. De oppositie heeft in het parlement meerdere malen gesteld dat de Wet Nationale Basiszorgverzekering, herzien dient te worden. Ook de verschillende dienstverleners binnen de gezondheidssector hebben de noodzaak hiervan aangekaart. Sharman geeft aan dat de president al in november 2017, in het parlement had erkend dat de wet herzien dient te worden, dat zou in 2018 gebeuren, maar tot op heden is er nog niets van terechtgekomen. Dit is reden genoeg voor Sharman om de woorden van Bouterse in twijfel te trekken. “De president komt ongeloofwaardig over”, zegt hij. Het multidisciplinair team zal binnen zes maanden de regering van advies dienen. “De gezondheidszorg zal zeker op het juiste spoor gebracht worden”, stelde Bouterse in zijn nieuwjaarstoespraak. Sharman vertelt dat de wet Nationale Basiszorgverzekering tot stand is gekomen op basis van populistische politieke inzichten. De wet rammelt volgens hem aan alle kanten is debet aan de ontwrichting van het financieel vraagstuk binnen de gezondheidszorg. Sharman zegt niet veel te verwachten van de president, omdat men erop uit is om verkiezingswinst voor zichzelf te verwerven. Zo gold er een jaar geleden nog een strenge selectieprocedure voor mensen die in aanmerking wilden komen voor een BaZo-kaart, maar thans wordt die procedure niet meer gehandhaafd. “Ze worden nu net als warme bollen verdeeld”, zegt Sharman. Hij maakt zich zorgen hierover, want elke kaart die verstrekt wordt, betekent meer onkosten voor de overheid. Sharman wil weten welk bedrag hiermee gemoeid is en op welke manier de overheid deze kosten dekt. “Wij willen geen toestand waarbij dienstverleners binnen de gezondheidssector niet over hun gelden kunnen beschikken, omdat de overheid openstaande rekeningen heeft”, aldus Sharman. door Johannes Damodar Patak