January 3, 2019


‘Vuurwerk te verwachten bij algemene politieke beschouwingen’


January 3, 2019

“Er is wat vuurwerk te verwachten met betrekking tot de algemene politieke beschouwingen.” Dit zegt DOE-parlementariër Carl Breeveld vandaag in gesprek met De West. De Nationale Assemblee (DNA) zal midden januari starten met de algemene politieke beschouwingen waarbij de parlementariërs vragen zullen stellen over de jaarrede die de president hield in oktober 2018. De president zal ingaan op de vragen. Voor de DOE-fractie is het vooral belangrijk dat de regering openheid van zaken geeft over de lopende leningen en over de leningen die zij nog af wil sluiten. Volgens Breeveld is het nu al duidelijk dat het lenen nog niet voorbij is voor de regering. Hij geeft aan dat in de begroting voor zeker één ministerie, er zaken gerealiseerd zullen worden met behulp van een lening die nog gesloten moet worden. Dit roept volgens hem allerlei vragen op die beantwoord moeten worden. Breeveld zegt dat de regering ook gevraagd zal worden wanneer zij van plan is om eindelijk invulling te geven aan de uitvoering van de Anticorruptiewet. “Deze wet is aangenomen, maar wordt nog niet uitgevoerd. Als je tenminste een beetje geloofwaardig wilt overkomen, moet je deze zaken aanpakken”, zegt Breeveld. Indien deze wet uitgevoerd wordt, zullen alle publieke figuren volgens de parlementariër, op moeten geven wat hun inkomsten zijn. Breeveld is zegt dat hij er moe van wordt om steeds te horen dat politici stelen. ‘’Als de wet in orde gemaakt wordt, kan iedereen gescreend worden en politici die zich ‘niet goed gedragen’, kunnen aangepakt worden.’’ Het is voor hem belangrijk dat preventief beleid aanwezig is. “Dat is een voorwaarde voor behoorlijk bestuur’’, aldus Breeveld.   -door Priscilla Kia-