January 3, 2019


Nieuwjaarstoespraak niet indrukwekkend


January 3, 2019

Bestuurskundige August Boldewijn is niet onder de indruk van de nieuw-jaarstoespraak die president Desiré Bouterse hield op 1 januari 2019. “Er is in feite niets nieuws aangekondigd door de president. Het komt bijna overeen met de jaarverkiezingsrede en er is niet veel verschil met de jaarrede van oktober 2018 ”, stelt Boldewijn. De president sprak onder andere over het garanderen van het sociale beleid, positieve economische vooruitzichten en het garanderen van de nationale veiligheid. Het is Boldewijn opgevallen dat er bij dergelijke gelegenheden altijd aan het volk wordt voorgehouden wat de regering voor hen doet. “Nooit zeggen ze dat het hun plicht was om dat te doen, of: ‘’Ik heb beleid gemaakt en dat moeten wij als regering uitvoeren.’’” Boldewijn had verwacht dat de president zaken zou aanhalen zoals het bestrijden van de corruptie, vooral omdat de term ‘corruptie’ volgens hem nog nooit zo vaak gebruikt is als tijdens de regering Bouterse. De president is volgens hem te veel afgeweken van het jaarplan, wat de indruk wekt dat de regering niet werkt volgens de richtlijnen die zijn uitgestippeld in het jaarplan. Een probleem is volgens Boldewijn dat een ieder weet dat er corruptie is, maar er zijn geen harde bewijzen. HIj ziet de ID-kaartenwet ook richting corruptie gaan. “Als je deze term in de mond neemt, moet je het ook kunnen bewijzen.” Hij merkt op dat assembleeleden lui zijn en niet genoeg gebruikmaken van hun macht op onderzoek uit te gaan. Daarnaast vindt hij het niet duidelijk of er een regeringsakkoord is getekend tussen de drie partijen die de regering hebben gevormd in 2010 en wat allemaal de afspraken zijn. De toespraak was volgens Boldewijn meer erop gericht om het volk gerust te stellen. De president heeft niets aangehaald over de staatschuld en de leningen die worden genomen. “Het volk wil juist een overzicht over die zaken. Hoe de leningen worden afgelost en wat de consequenties zullen zijn als een andere regering overneemt”, aldus Boldewijn. Hij zegt dat de regering er nu alles aan zal doen om het volk zoet te houden, gezien de verkiezingen naderen. “De regering zal daarom het subsidiebeleid voortzetten en geeft nu loonsverhogingen, maar neemt het geld anderzijds weer terug.”   -door Kimberley Fräser-