December 4, 2018


Vissers voor nu gerustgesteld over trawlers


December 4, 2018

De vissers zijn voor nu gerustgesteld door de minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Vorige week vrijdag heeft de minister een onderhoud gehad met de totale visserijsector, nadat de sector haar zorgen had geuit over de twee hektrawlers die zich in Surinaamse wateren bevinden en de vier die nog onderweg zijn. Mark Lall, secretaris van het Vissers-collectief, zegt desgevraagd dat de minister klaarheid in de zaak heeft gebracht. De minister heeft de vertegenwoordigers van de visserijsector voorgehouden dat de grote fabrieksschepen niet zomaar in aanmerking zullen komen voor een vergunning. Zij moeten voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Het toekennen van een toezeggingsbrief is volgens de minister een onderdeel om in aanmerking te komen voor een vergunning. Met zo een brief moeten de schepen zich laten inspecteren door de afdeling Inspectie van het ministerie van LVV. Op basis van zijn ervaringen, zegt Lall dat de trawlers niet voldoen aan de voorwaarden, gelet op de grootte van de schepen en het motorvermogen. De schepen mogen niet langer zijn dan 23m en het motorvermogen niet meer dan 500 pk. Aan beide voorwaarden voldoen de trawlers niet. Desondanks volgen de vissers de ontwikkelingen op de voet. Dat de minister gezegd heeft dat het krijgen van een vergunning voor een dergelijk schip moeilijk is, wil volgens Lall nog niet zeggen dat alles koek en ei is. Er is een aantal toezeggingsbrieven uitgegeven, maar om hoeveel het precies gaat, weet de minister niet. Aan de vertegenwoordigers van de visserijsector heeft de minister gezegd dat hij de zaak zo heeft aangetroffen en dat er gewerkt wordt aan een overzicht. Het Visserscollectief vertegenwoordigt de bevolkingsvisserij. Lall geeft aan dat nu de kwestie van de hektrawlers minder zorgwekkend is, de vissers vrezen dat er meer SKB- en SK-vergunningen worden uitgegeven. Er liggen al een aantal aanvragen bij het ministerie van LVV en daar zitten ook aanvragen van buitenlanders tussen. Hij vermoedt dat deze categorie vergunningen wel zal worden toegewezen. In totaal zijn er in 2018, 440 zeekustvergunningen uitgegeven door de overheid. Lall merkt op dat de vissers al geruime tijd te kampen hebben met het probleem van overbevissing. Het uitgeven van meer vergunningen, zal dit probleem volgens hem alleen maar groter maken. De visserijsector heeft later deze maand een vervolggesprek met de minister. Er zal dan gesproken worden over het beleid rond de visserijsector waaronder ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Ingrid Karta-Bink (PL), volksvertegenwoordiger van Commewijne, is van mening dat visvergunningen als warme bollen worden verstrekt zonder enig overzicht of controle. Zij adviseert minister Soerdjan om een uitdraai te maken van de uitgegeven toezeggingsbrieven. Volgens haar zal de minister achterover vallen, wanneer hij de cijfers ziet. Karta-Bink merkt op dat het ministerie van LVV zijn eigen vastgelegde beleid voor de visserijsector vertrapt. De volksvertegenwoordiger eist dat op korte termijn er klaarheid in de zaak wordt gebracht.   door Johannes Damodar Patak