November 6, 2018


AdeKUS buigt zich over Guyana Schild


November 6, 2018

Jack Menke, bestuursvoorzitter van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), vindt het belangrijk dat het besef wordt gecreëerd dat het Guayana Schild veel meer betekent dan een geologische eenheid. Suriname maakt ook deel uit van het Guyana Schild en is een belangrijk gebied en onderdeel van het groter Amazone geheel. Er zit boven de grond zelfs meer rijkdom dan onder de grond in termen van bos, planten en cultuur. Vanuit het concept van duurzaamheid, zal de AdeKUS zich vier maanden lang buigen over het Guayana Schild. Daarna zullen alle gegevens verzameld worden in een policy boek met duidelijke actiepunten. Volgens Menke heeft het beleid ook duurzaamheid nodig. Deze term verdwijnt volgens hem te snel van de agenda van beleidmakers. ‘’Het woord duurzaamheid wordt vaak gebruikt bij het maken van beleid om indruk te maken, maar om de daad bij het woord te voegen, lukt niet”, zegt hij. Daarom zal de nadruk gelegd worden op de acties om die duurzaamheid te bereiken. In het kader van de jubileumviering van de AdeKUS in de periode november 2018 tot en met februari 2019, organiseert de universiteit een open Campus Lecture Series (studium generale). Het thema is: Sustainability of the Guiana Shield’. Hiermee wordt enerzijds beoogd een brug te slaan tussen faculteiten, onderzoeksinstituten en disciplines; anderzijds wil de universiteit wetenschappelijke kennis verbinden met beleidsacties en beleidsmakers in de publieke en private sector betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in de Guayana Schild. Gisteravond hield de wetenschapper Glenn Sankatsing de eerste lezing in het IGSR-gebouw, met als onderwerp: ‘Duurzaamheid: conceptueel en praktisch’. Sankatsing sprak onder andere over de politiek, beleidsmakers, wetenschap en ontwikkeling. Hij vindt dat ontwikkeling niet ondergeschikt gemaakt moet worden aan macht en hebzucht. In 2020 verwacht hij niet dat er nog een oplossing komt op korte termijn. “We moeten gaan zoeken naar een ander benadering.” Als beleidmakers ontwikkeling op de eerste plaats zetten, dan is dat volgens hem een goede zaak, maar als ontwikkeling ondergeschikt gemaakt wordt aan macht of hebzucht, dan zal er geen oplossing komen. Politiek als instituut, waarbij de macht wordt veroverd door een kleine voorhoede groep. Elk systeem waarbij het volk de macht overdraagt aan een kleine groep die zonder het volk verder kan regeren, komt volgens hem moeilijk tot een oplossing. Het volk moet hopen dat deze groep de juiste acties uitvoert en vaak genoeg gaat dat volgens Sankatsing mis. Wanneer je een voorhoede hebt, een groep die namens de rest gaat handelen, dan heb je geen oplossing. Alle regeringen en ook de komende regeringen, zullen niet zo gauw een oplossing kunnen brengen. Voor wat betreft de wetenschap is de periode voorbij. Men moet plaats maken voor ethiek. Wanneer er een discrepantie is tussen een theorie en de werkelijkheid, dan gaat de wetenschap de theorie veranderen. ‘’Als er een discrepantie is tussen ethische principes en de werkelijkheid, dan moeten we de werkelijkheid veranderen’’, zegt hij. door Kimberley Fräser