Waarheen met de criminaliteit in Suriname?

Dat de criminaliteit in ergere mate toeneemt en een enorm groot probleem is geworden, is zonder meer een publiek geheim. Dat zelfs politieambtenaren aangevallen en beroofd worden, is een teken dat de criminaliteit hoogtij viert. De Surinaamse gemeenschap wordt haast elk uur opgeschrikt door immense criminele activiteiten. Men waagt het niet eens om zijn woning onbeheerd achter te laten. Sieraden dragen is een zogenaamd taboe geworden. Hopelijk zal de politie vaker zichtbaar zijn, zoals beloofd door minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. ( citaat: 19 september 2018 ).

Het is trouwens een goede ontwikkeling dat de politie de nodige ondersteuning en assistentie zal krijgen van de militaire politie. Voor dit voorstel heb ik eerder gepleit en ook de oppositie, in de persoon van het DNA – lid Mahinder Jogie (VHP), is een voorstander van het samen optrekken van de beide gewapende machten; teneinde de toegenomen en de verruwende criminaliteit enigszins in te dammen. Ook de Chinese organisatie deed een beroep op de regering om de brute overvallen drastisch aan te pakken. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in zijnlaatste verslag doorgegeven, dat het wat rustiger is geworden en dat de misdaadcijfers omlaag zijn gegaan.

Als wij het relaas van het DNA-lid Asiskumar Gajadin (VHP) moeten geloven, dan zijn er jammer genoeg diverse gevallen, waarbij het onderzoek wordt gehinderd; mede door bemoeienis vanuit het Kabinet van de President met het politioneel onderzoek. Indien dit inderdaad het geval mag zijn, dan is dat een zeer kwalijke zaak die nimmer door de beugel kan in een democratische staat. Als de misdaadcijfers inderdaad een dalende trend vertonen, dan rijst de vraag: waarom heeft de minister van Justitie en Politie besloten om politieagenten samen met militairen te laten surveilleren?

Zonder te generaliseren, kan geconstateerd worden dat bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn in het criminele circuit. Zij komen vaker in aanraking met de Justitie dan andere bevolkingsgroepen. Dit fenomeen is haast dagelijks in het nieuws, het is een maatschappelijk probleem geworden en de burger wordt steeds bedreigd. Iedereen wenst dat er een halt aan wordt toegeroepen door onder andere meer surveillance, hardere straffen etc. Dit euvel lijkt een kankergezwel en een heel groot probleem aan het worden, dat om de nodige en vooral harde maatregelen vraagt!

Men zegt weleens: ‘’Voorkomen is beter dan genezen’’. Om de criminaliteit effectief en efficiënt aan te pakken, is het heel belangrijk dat de opsporing en de berechting goed verlopen en dat de justitiële autoriteiten zich goed van hun taak kwijten. De politie dient wel de beschikking te hebben over het nodige materieel, middelen en de wetten dienen zodanig aangepast te worden dat de criminelen zich vele malen bedenken om hun snode daden te ontplooien en uit te voeren. Ook de burgers moeten een helpende hand bieden door informatie door te spelen indien ze verdachte handelingen waarnemen, vooral waar het gaat om tipgevers uit de diverse wijken.

De criminaliteit is sterk in beweging en om die de kop in te drukken en/of terug te dringen, is veel daadkracht en moed nodig en er dient een degelijk beleid te worden ontwikkeld. Vooral de strafwetten moeten aangescherpt worden, waarbij de bevoegdheden van de politie uitgebreid moeten worden. Het Politie Handvest ( GB 14/4/71 ) dat verouderd en achterhaald is, voldoet niet meer aan de eisen van anno 2018.

Er wordt een dringend beroep gedaan op de regering c.q. de minister van Justitie en Politie om vooral de brute overvallen drastisch aan te pakken en het veiligheidsgevoel wederom terug te laten keren bij het volk, dat gebukt gaat onder dit fenomeen!

 

Roy Harpal

More
articles