March 5, 2018


‘Inbeslagname onderzeeër bevestigt drugssmokkel op grote schaal’


March 5, 2018

De inbeslagname van de onderzeeër afgelopen week in het district Saramacca, bevestigt dat op grote schaal drugssmokkel plaatsvindt in Suriname. Dit zegt VHP-parlementariër Krishna Mathoera, op vragen van De West. Mathoera die tevens oud-politiecommissaris is, spreekt haar waardering uit voor de Surinaamse justitiële autoriteiten betreffende de inbeslagname, maar zegt tegelijkertijd ook, dat dit bevestigt waar zij in het parlement al anderhalf jaar over praat, namelijk de toenemende drugssmokkel in ons land. Zij voert aan dat binnen anderhalf jaar tijd 15- 16.000 kilo cocaïne in beslag is genomen in Suriname en Europa (afkomstig vanuit Suriname). De parlementariër legt uit dat drugscriminelen stinkend rijk en machtig worden en ook nog de hele samenleving corrumperen. Zo legt zij uit dat deze handelaren hun macht uitoefenen binnen overheidsinstituten. “Denk maar aan wijlen drugshandelaar Pablo Escobar, die de politiek inging en lid van het parlement werd, in zijn land”, aldus Mathoera. Zij voert aan dat deze criminelen zich boven en beneden de wet bevinden en dat wij, in een democratische staat als Suriname, waar iedereen gehouden is aan de wet, dit niet kunnen accepteren. De oud- politiecommissaris beweert dat Suriname met de inbeslagname van de duikboot, ook voor enorme imagoschade heeft gezorgd. De gevolgen hiervan zullen zijn dat het goederen- en personenverkeer vanuit Suriname aan extra controles onderworpen wordt door andere landen, vanwege het imago een land te zijn dat als tussenhaven dient voor de doorvoer van drugs. Mathoera is van mening dat de regering gefaald heeft om maatregelen te treffen en constateert dat er sprake is van een slappe regering, wanneer het erop aankomt om elke vorm van criminaliteit aan te pakken. Zij merkt op dat de regering juist bestaande instituten die goed georganiseerd waren bij haar aantreden, heeft ontmanteld. Enkele hiervan zijn: de Justice Intelligence Unit, het vertrek van de Drug Enforcement Administration (DEA) en het opzeggen van het vertrouwen in procureur-generaal Roy Badjnath Panday. Dit zijn volgens Mathoera handelingen die criminelen het signaal geven dat Suriname een land is, dat geen wet en recht kent en waar alles kan gebeuren. Mathoera zegt verder dat het statement van de waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, waarin hij aangeeft dat het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit in ons land heel moeilijk is, een heel zwak statement is en dat hij juist een duidelijke boodschap had moeten sturen richting de criminelen. Zo haalt Mathoera ook de reactie van de minister aan, waarin hij zegt dat Surinamers niet van dichtbij betrokken zijn bij het geval van de onderzeeër. Zij vraagt zich af, hoe de minister dat weet en tot zo een voorbarige conclusie kan komen, terwijl het onderzoek pas is gestart. “Dat geeft aan dat je mensen en mogelijk criminelen aan het beschermen bent”, aldus de volksvertegenwoordiger. -door Johannes Damodar Patak-