‘Overheid vertrapt fundamentele rechten leerkrachten’

Volgens Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), is de overheid bezig de fundamentele rechten van de leerkrachten te vertrappen. Dit gaf hij aan tijdens de algemene ledenvergadering die gisteren werd gehouden in Mata Gauri.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, heeft een aantal leerkrachten dat had gestaakt, gemuteerd. ”In sommige gevallen gaat het om de leerkrachten van de hele school”, zegt Valies. Hij noemt deze maatregel een methode om de stakingen de kop in te drukken en de leerkrachten te ontmoedigen. Desondanks gaf Valies aan onverkort te zullen opkomen voor de rechten van de leerkrachten.

Daarnaast hebben bestuursleden van de twee bonden een brief ontvangen, waarin staat dat zij niet meer vrijgemaakt zullen worden voor bestuurswerkzaamheden, terwijl dit een overeenkomst is tussen de overheid en de vakbonden. Ook units waarbij leerkrachten trainingen geven aan collega’s en scholieren, gaan niet door. Zij zullen ingezet worden in het reguliere onderwijs. Ook alle voorzieningen, overuren en toelages waarop de leerkrachten aanspraak maakten, worden per 1 oktober zonder overleg stopgezet.

Valies vindt dat het ministerie om de tafel moet gaan zitten met de vakbonden. “De minister heeft geen belangstelling voor overleg. Logica geldt niet voor mensen die machtswellustig zijn”, zei Valies. De overheid en de vakbonden hebben sinds 10 mei 2017 niet meer onderhandeld. “In plaats van overleg, worden er maatregelen getroffen, maar wij zullen ook alles doen zodat de regering afblijft van de rechten van de leerkrachten”, aldus Valies.

Valies noemt de houding van de overheid onfatsoenlijk en rancuneus en benadrukt dat zij niet het pad van confrontatie willen opgaan met de minister, maar dat zij niet zullen schromen dat te doen als hij erom vraagt. Volgens Valies is de overheid stelselmatig bezig de vakbonden uit te schakelen, maar de leerkrachten zijn vastberaden om zich te verzetten tegen de maatregelen van het ministerie.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles