Ernstig gebrek aan paspoorten in Brazilië

Brazilianen die momenteel voor langere tijd of vakantie naar het buitenland willen en niet over een paspoort beschikken, kunnen thans niet over dat reisdocument beschikken. Er zijn eenvoudigweg geen paspoorten beschikbaar en de Federale Politie, die belast is met de uitgifte van paspoorten, heeft zulks momenteel helemaal stopgezet. Er heerst een groot gebrek en dat komt, omdat de Braziliaanse regering geen geld beschikbaar heeft gesteld voor de vervaardiging van dit reisdocument. De Federale Politie accepteert momenteel en wel tot nader order, helemaal geen nieuwe paspoortaanvragen van Brazilianen.

Elke Braziliaan moet over een paspoort kunnen beschikken als hij over 260 Reais, het equivalent van 79 US-dollar beschikt. De geldigheid voor dit document is tien jaar. De Braziliaanse regering beseft de ernst van de situatie en komt de komende week bijeen om over deze kwestie te spreken. Het is een kwestie van geld en de middelen zullen beschikbaar gesteld moeten worden. Brazilië maakt momenteel een economische crisis door die het gevolg is van zware corruptie die heeft plaatsgevonden in de hoogste regionen van het staatsapparaat en waarbij zelfs de naam van de president genoemd wordt. Ook de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras, maakt deel uit van dit enorme corruptieschandaal. Het paspoortenprobleem komt voor veel Brazilianen die thans met vakantie naar het buitenland willen, als heel ongelegen. De zogeheten ‘wintervakantie’ die veelal betrekking heeft op het zuidelijk gelegen deel van het land is thans aangebroken en daarvoor zijn veel paspoortaanvragen ingediend. De komende week wordt bekend wat de Braziliaanse regering heeft besloten ter oplossing van dit vraagstuk.

More
articles