June 19, 2017


Geen sprake van seksuele uitspattingen op Brownsweg


June 19, 2017

Onlangs zijn er in de media berichten verschenen waaruit zou blijken dat betaalde seks niet langer alleen in de goudvelden wordt aangeboden, maar openlijk in het dorp Brownsweg. Wendell Asadang, NDP-parlementariër, zegt desgevraagd tegenover De West, dat dit niet het geval is. Asadang gaf aan het bericht te hebben gelezen waarna hij meteen contact opnam met de kapitein. De kapitein gaf te kennen dat de situatie totaal verkeerd begrepen is. Hij legde uit dat de commerciële sekswerkers na enkele dagen in de goudvelden te hebben verbleven in een logeergebouw in het dorp komen logeren om vervolgens weer naar het bos te vertrekken. De parlementariër benadrukt dat hij dit persoonlijk van de kapitein heeft vernomen. Dat de dames seks in het openbaar aanbieden, berust dus op een misverstand. Hij zegt dat hij wel weet dat in alle gemeenschappen waar er goud gewonnen wordt, het traditioneel gezag minder invloed heeft en de sociale structuren verzwakt zijn. Bij een gebrek aan mogelijkheden voor ontwikkeling en begeleiding van ouders, kunnen volgens hem dergelijke zaken echter niet uitgesloten worden. Hij is van mening dat dorpen in dorpsverband met elkaar moeten vergaderen over deze problemen en over hoe die opgelost kunnen worden. Ook moeten de dorpelingen regelmatig geïnformeerd worden over zaken die zich voordoen, zodat ouders beter op hun kinderen kunnen letten. Asadang is van mening dat het van groot belang is dat er een meldpunt komt in de dorpen. Hij vertelde dat het meldpunt op Brownsweg vergevorderd was en dat er alleen nog een gesprek moest volgen met het traditioneel gezag. Volgens hem moet het meldpunt niet alleen dienen voor het doorgeven van problemen, maar ook voor het geven van voorlichting over hoe te handelen in bepaalde situaties. -door Priscilla Kia-