March 15, 2017


Feitelijkheden zullen altijd spelen in relatie Nederland-Suriname


March 15, 2017

Vandaag vinden de Tweede Kamer verkiezingen in Nederland plaats, waarbij er een nieuwe premier gekozen zal worden. De relatie Nederland-Suriname is altijd zakelijk geweest. Gregory Rusland, NPS-parlementariër, zegt dat als Mark Rutte, de huidige minister-president van Nederland, de verkiezingen wint, het zakelijke zal worden voortgezet, maar dat de feitelijkheden altijd een rol zullen spelen in de relatie Nederland-Suriname. De vraag is als de uitslag van de verkiezingen in Nederland, invloed zal hebben op de relatie Nederland-Suriname. Rusland geeft aan de ontwikkelingen in Nederland met veel belangstelling te volgen. Hij zegt dat op basis van de opiniepeilingen Rutte een lichte voorsprong heeft, maar dat we nog altijd verrast kunnen worden door allerlei sentimenten die heersen in de samenleving. De parlementariër is verder van mening dat op basis van de harde uitspraken die Geert Wilders, opposant van Rutte,  maakt in de richting van bepaalde landen en geloofsgroepen, het wel zou kunnen dat zijn beleid consequenties kan hebben voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Hij geeft aan niet te vrezen dat de Surinaamse Nederlanders het land uitgezet worden, omdat er daarvoor internationale regels gelden. Hij stelt wel dat er binnen de regelgeving het wel zo kan zijn dat het kabinet Wilders een beleid kan voeren dat invloed heeft op het leven van de Surinaamse Nederlanders, waardoor zij richting Suriname zullen kijken. Rusland is van mening er in de relatie Nederland-Suriname niet alleen gekeken moet worden naar het zakelijke, maar ook het juridische. De parlementariër stelt dat de veroordeling van Bouterse in Nederland, altijd een rol zal spelen in de benadering tot Nederland.