Alcoholmisbruik

December is aangebroken en overal zijn er feestjes. Overal is er drank te koop en op slechts bepaalde plekken wordt er naar een identiteitsbewijs gevraagd. Veel jongeren denken dat alcoholconsumptie stoer is tijdens het uitgaan. Maar wat veel jongeren niet beseffen, is dat er nadelige gevolgen kunnen zijn wanneer je overtollige hoeveelheden alcohol naar binnen werkt. Jeugdigen die het gevaar van alcohol niet kennen, kunnen snel te veel gaan drinken. Wanneer je te veel alcohol consumeert, kun je zodanig bedwelmd raken dat je jezelf of anderen schade berokkent. Verder kun je verslaafd raken aan alcoholis. Een alcoholverslaving is een vergevorderd stadium van een drinker en is een veel groter probleem dan alcoholmisbruik. In dit artikel bespreken we verschillende pijnpunten ten aanzien van alcohol en het misbruik ervan.

Maatschappelijke acceptatie
Alcohol wordt maatschappelijke geaccepteerd, waardoor men vaker het verschil tussen alcoholgebruik en alcoholmisbruik of zelfs alcoholverslaving moeilijk kan onderscheiden. Als iemand die alcohol drinkt zijn grens overschrijd en steeds meer (en vaker) gaat drinken, dan is de kans op een alcoholverslaving groter.

Wanneer spreek je van alcoholmisbruik?
Je kunt van alcoholmisbruik spreken, wanneer iemand binnen een periode van één jaar alcohol overtollig consumeert en het invloed heeft op zijn persoonlijkheid en relaties. Vervolgens kan een alcoholgebruiker geen onderscheid meer maken wanneer zijn drankgebruik gevaarlijk wordt voor zijn omgeving. Daarnaast beseft de persoon niet, dat alcohol relationele en sociale problemen met zich meebrengt.

Problematisch drinken
Mensen die een drankprobleem hebben, worden ook wel problematische drinkers genoemd. Deze drinkers kan je onderscheiden in categorieën:
1. Excessief drinken
In zo een geval drinkt de persoon meer dan verantwoord. Het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Het verschil ligt bij mannen anders dan bij vrouwen. Mannen die de hoeveelheid van veertien glazen per week consumeren en nooit meer dan vijf glazen per gelegenheid nuttigen, kunnen we categoriseren als excessieve drinkers. Bij vrouwen ligt het anders, wanneer zij meer dan zeven glazen per week drinken en normaal niet meer dan drie glazen per gelegenheid consumeren, dan drinken zij excessief.

2. Alcoholmisbruik
Bepaalde mensen drinken om hun problemen te vergeten. Hun drinkgedrag zorgt ervoor dat zij de realiteit kunnen ontglippen, hierdoor kunnen zij ook problemen en spanningen van zich af te zetten. Wat gevaarlijk kan zijn, is dat dit kan zorgen voor gewenning. Zo iemand grijpt continue naar alcohol als ontspanning. Als gevolg hiervan, kan zo iemand niet meer nuchter door het leven. Alcohol krijgt een vaste plek in zijn leven.

3. ‘Binge’ drinken
‘Binge drinken’ kom je tegen bij mensen die in zeer korte tijd een behoorlijk hoeveelheid aan alcohol consumeren. Een karakteristiek van binge drinkers: normaal bij gelegenheid een drankje nuttigen, om vervolgens extreem veel te drinken op een bepaald moment. Het gevolg hiervan is controleverlies.

4. Alcohol afhankelijkheid
Iemand kan geestelijk en/of lichamelijk afhankelijk zijn van alcohol en sommige mensen kunnen niet meer functioneren zonder alcohol. De persoon heeft in deze situatie geen keus meer of hij wel of niet drinkt, hij is alcoholist. In dit geval is men verslaafd. Er kunnen dus in ontwenningsverschijnselen optreden wanneer er geen alcohol gedronken wordt. De ‘verslaafde’ gaat zich ziek voelen indien die geen alcohol tot zich heeft genomen.

Verschil alcoholverslaving en –misbruik
Mensen die lijden aan een alcoholverslaving, hebben geen stop op hun drankconsumptie. Hoewel alcoholisten op verschillende tijdstippen extreem veel alcohol kunnen drinken, hoeft er geen sprake te zijn van dronkenschap. Dit komt omdat men al gewend is aan grote hoeveelheden alcohol. Hoewel alcoholmisbruik minder ernstig is dan alcoholisme, kan het wel tot een verslaving leiden.

Alcoholprobleem aanpakken
Wanneer een familielid een alcoholprobleem heeft, dan ondervind jij of derden daar meestal last van. Als familielid maak je je zorgen over de persoon in kwestie, daarentegen wil je niet de rol van verrader spelen. Maar indien het gedrag van de misbruiker je ernstige zorgen baart, is de eerste stap meestal om het bespreekbaar te maken en hulp te bieden zodat die persoon duidelijk beseft dat er daadwerkelijk iets mis is met zijn/ haar drankconsumptie.

Bronnen : https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholmisbruik, http://www.solutions-center.nl/verslavingen/alcoholverslaving/alcoholmisbruik, https://www.alcoholhulp.be/probleemgebruik-soorten, http://www.gezondheidsweb.eu/alcohol/wat-het-verschil-tussen-alcoholverslaving-en-%E2%80%93misbruik, https://www.alcoholhulp.be/, https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/alcoholverslaving/wanneer-heb-je-een-alcoholverslaving/item42721,

More
articles