Echte Leiders worden geboren, niet gemaakt!

We zien steeds vaker dat mensen zich voordoen als ‘leiders’. Ze maken ‘beloftes’, vertellen mooie verhalen die zij zullen bewerkstelligen wanneer zij een kans krijgen om als leider op te treden. Wanneer zij dan eenmaal op die felbegeerde stoel zitten waar zij een bepaalde macht kunnen uitoefenen, zie je vaak genoeg dat al die beloftes loos waren en het een kwestie wordt van ‘wie het kruis heeft, zegent zichzelf’. Wie is nu een echte leider en waaraan kan je zien dat iemand voldoet aan die karaktereigenschappen.

Leiderschapboss-vs-leader

Leiderschap leer je niet op de een of andere dag. Er zijn boeken vol geschreven met tips, maar het moet eerst in je zitten alvorens je die karaktereigenschappen daadwerkelijk kan tonen. Iemand wordt geboren als leider, of we het nu hebben over de politiek of in de zakenwereld, er zijn genoeg bijzondere en specifieke kenmerken die het verschil maken tussen een echte leider die op een spontane wijze mensen achter zich krijgt, en alle anderen.

Leiderschap kan gedefinieerd worden als het leiden van jezelf en als het leiden van derden en het leiden van een organisatie. Op het gebeid van politiek kan je het zien als ‘het begeleiden en sturen van een structurele aanpak om een land/organisatie verder tot ontwikkeling te brengen’. Natuurlijk leiderschap betekent dat je bereid bent een eigen stijl toe te passen door middel van je gedrag en daarmee aan het te werk gaan.

Dingen die essentieel zijn bij goed leiderschap:

Zelfmanagement: Je moet jezelf eerst kunnen veranderen, alvorens je dat kan toepassen bij anderen. Het gaat erom dat je vanaf het begin weet hoe het managen van anderen en de onderneming moet geschieden. Je eigen gedrag begrijpen en de gevolgen die ontstaan zijn, zijn essentieel voor goed leiderschap.

Authentiek: Een goede leider is authentiek. Het zijn eigenschappen die natuurlijk moeten voortvloeien, zodat handelingen lekker aanvoelen. De mensen die deze karaktereigenschappen niet hebben, zullen nooit hun maximale potentie kunnen bereiken.

Aanpassen: Een natuurlijk leider kan zich heel gemakkelijk aanpassen aan de positie en aandrift van anderen, in elke omstandigheid.

Motiveren: Een goede leider motiveert anderen door zijn vaardigheden en inzichten te delen. Een echte leider toont zijn macht om potentiële leidinggevende kwaliteiten in anderen te ontwikkelen. Anderen krijgen hierdoor de gelegenheid om leiding te geven. Iemand heeft ooit gezegd; leiderschap is net mest, op een hoop gegooid, gaat het stinken en is het nergens goed voor; goed uitgespreid leidt het tot groei en vruchtbare ontwikkelingen. (www.managementsite.nl/leiderschap-valt-leren)martin-luther-king-leider

Informatie delen: Beschikbare en nodige informatie is altijd belangrijk wanneer je als leider sturing geeft. Informatie achterhouden om er zelf baat bij te hebben, is absoluut overbodig.

Toegankelijk zijn: Een leider moet altijd open kunnen staan voor een gesprek, zodat mensen zich vrij voelen om goed/slecht nieuws aan je te vertellen. Een natuurlijk leider sluit zich niet af van anderen, hij/zij voelt zich betrokken.

Op de achtergrond blijven: Een natuurlijke leider weet wanneer hij zich moet wegcijferen. Hij blijft op de achtergrond wanneer hij ziet dat het gaat om op die manier de beste resultaten te behalen. Niet elke invalshoek moet nauwkeurig gepland worden en niet elke verandering kan je begeleiden. Soms is een ander veel geschikter uw visie te communiceren. De persoon moet de gelegenheid krijgen van de leider om wat zij geleerd hebben door te communiceren, om dat vervolgens op zijn/haar manier weer over te brengen.

Ondersteuning bieden: Goede ideeën komen niet uit de lucht vallen. Die worden gestimuleerd door een leider die natuurlijke instinct heeft, waardoor hij die ideeën begeleidt en helpt uitvoeren.

Risico’s en fouten: Een echt leider weet dat veilig spelen meestal de snelste weg is naar falen. Er wordt gezegd: om succesvol te zijn, is het nemen van (gecalculeerde) risico’s essentieel. Anderen moeten de kans krijgen om uit hun fouten te leren.

Kenmerken van een geboren leidermahatma-ghandi

Weten wanneer je moet leiden

We kennen allemaal wel de persoon die altijd het heft in handen wil nemen. Het kan dit individu weinig schelen als dit gebeurt tijdens een brainstormsessie, formeel/informeel samen zijn. Deze persoon kan het niet verkroppen om niet overal de overhand te hebben. Andere eigenschappen van zo een heersende ‘leider’ zijn: die heeft altijd een uitgesproken mening over alles, is ongeduldig en vaak genoeg zelfs grof tegen anderen. Gelukkig worden dit soort mensen niet getypeerd als echte leiders. Een echte leider is zich ervan bewust dat hij niet het recht heeft om over alles te beslissen of een mening te hebben.

De waarde van actie

Meestal verwart men leiderschap met actie. Een echte leider weet dat de waarde van actie niet de primaire aanpak is van een beslisser. Grote leiders weten dat het belangrijker is om daden te verrichten, door te denken, begrijpen, analyseren en evalueren, ook van belang zijn.

Effectief leiderschap

Topmanagers zeggen vaak, dat door goed te luisteren en inlevingsvermogen te tonen, zij echte teamplayers kunnen zijn. Maar in de praktijk gebeurt het meestal dat leiders die niet schromen om hard op te treden, de beste resultaten behalen en meer gewaardeerd worden door hun personeel.leader-vs-boss

Hardheid is effectiever

Het is belangrijk voor een leider om efficiënt samen te kunnen werken en ook empatisch vermogen te hebben. Daarnaast is het goed om een beetje hardheid te tonen, want dat werkt veel effectiever. Het is bewezen dat managers die een harde leiding kunnen geven, vastbesloten zijn resultaten te behalen

Dit soort managers bezitten bepaalde karaktereigenschappen die aangeven hoe succes eruit moet zien. Deze eigenschappen kan je herkennen aan zijn doorzettingsvermogen, oog voor detail tijdens zijn werk, efficiency op de werkvloer, analytisch vermogen wanneer hij ziet dat zaken niet verlopen zoals gepland en deze leider blijft te allen tijde veeleisend.

Handig

Wat men niet moet vergeten, is dat wij allemaal maar mens zijn. De een is wat harder en de ander wat zachter (emotioneler). Het is daarom belangrijk om niet te vergeten dat ‘zachte’ kenmerken ook zeer op prijs gesteld worden. Dit is het stukje empatisch vermogen dat elke leider moet behouden. Enthousiasme en een schouderklopje werken motiverend, een luisterend oor bieden en mensen met respect behandelen, maken een echte leider ook sympathiek en open voor dialoog.mother-theresa-leider

Bronnen: https://www.managementsite.nl/leiderschap-valt-leren, http://www.managersonline.nl/nieuws/6082/tien-inzichten-in-natuurlijk-leiderschap.html,

More
articles