August 1, 2016


Santokhi over 6 jaar regering Bouterse


August 1, 2016

De VHP is een democratische partij. De partij kenmerkt zich door de strijd voor handhaving van de democratische principes verankerd in de Trias Politica, hetgeen wij gezamenlijk hebben afgesproken door middel van aanname van onze Grondwet. Als voorvechter van behoud van de democratie, dient de VHP de ultieme wil van het volk te respecteren. In augustus zit president Bouterse zes jaar aan als leider van twee opeenvolgende regeringen.  De stabiele en voorspoedige situatie die er in 2010 bestond, is op elk gebied verworden tot achteruitgang. Burgers die in blijdschap hun eerste auto hadden gekocht, moesten die inleveren, omdat ze die niet meer kunnen aflossen. De officiële inflatie over het afgelopen jaar is 64%, maar wie in winkels en op de markt boodschappen doet, merkt dat de prijzen van basisgoederen vaak 100% en meer zijn verhoogd. Wrede verhoging van stroomtarieven hebben gezinnen verder naar de rand van de afgrond gebracht. Die situatie is voor veel mensen ondraaglijk. Ziekenhuizen en staatsbedrijven zijn failliet. De goede veiligheid van 2010 in het land is veranderd, dagelijks worden winkeliers en burgers beroofd, mishandeld en soms vermoord. In 2010 was de dialoog met de sociale partners zodanig dat er geen stakingen meer waren, dat iedereen die gewerkt had op tijd zijn geld kon ontvangen. Vandaag hebben we de schandelijke situatie dat scholen sluiten, omdat schoonmaaksters, de mensen die geacht worden tot de armstente behoren, maandenlang niet betaald zijn. De VHP is van mening dat door misleiding en economische manipulatie deze regering tot stand is gekomen. Hoe het ook zij, deze regering is een democratisch gekozen regering. Wat wij als VHP kunnen doen is alle ons ten dienste staande rechtmatige en democratische middelen inzetten om het tij te keren om dit wanbeleid dat tot verarming van ons volk leidt, te keren. Terwijl de regering het volk voortdurend luchtkastelen van buitenlandse investeringen voorhoudt, sluiten goede lokale bedrijven, en vinden jonge, goed opgeleide mensen van dit land geen werk. Er is sprake van grootschalige corruptie zonder onderzoek of correctie. Er bestond een eenvoudig functionerend sociaal stelsel: met bravoure zijn sociale fata morgana’s opgeroepen, die het bestaande stelsel hebben vernield. Ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen zijn failliet en er zijn geen medicijnen,  er is geen geld meer voor scholen, staatsbedrijven zijn failliet. En terwijl het volk lang voor het einde van de maand geen geld meer heeft, reizen ministers de hele wereld rond, van de ene naar de andere flutvergadering. De regering is de controle over de economie kwijt en heeft haar bestuurlijke zelfstandigheid ingeleverd bij het IMF. Ons land is vaker in vergelijkbare situaties gemanoeuvreerd, door dezelfde groep van leiders.  Voor het laatst was dat in het jaar 2000 toen de koersen richting 3000 gingen, de rente bij de banken 42% bedroeg en de monetaire reserve tot twee weken was gedaald. Of in gewone mensentaal: toen een krant Sƒ 1000 kostte en een blikje bruine bonen Sf 1.500. De VHP betreurt ten zeerste, dat ons land in deze uitzichtloze situatie verkeert, omdat elke verloren dag, een gemiste kans is voor al de mensen die snakken naar de verbetering van hun bestaan, in afwachting op de gouden tijden die hun beloofd waren. Ons volk heeft recht op vooruitgang. De VHP heeft in het recente verleden belangrijke bijgedragen geleverd tot herstel van ernstige crisissituaties in ons land. Verwezen kan worden naar de herdemocratisering vanaf 1984, zodat er in 1987 weer verkiezingen konden worden gehouden, de bijdragen tot beëindiging van de strijd in het binnenland, en elke keer weer herstel van rechtsstaat, economie en veiligheid. De huidige problemen van ons land zijn complex en worden door iedereen gevoeld, het hardst door de armen. Maar ze zijn oplosbaar. De meest belangrijke eerste stap is vertrouwen en goed leiderschap met een visie op de toekomst, dat zuinig omgaat met geld, en het goede voorbeeld geeft. De recente opiniepeiling laat zien dat de VHP gezien wordt als een goed alternatief om het land te leiden. Dat besef groeit ook onder de NDP’ers zelf. Wij kunnen ons als VHP simultaan zowel intern als extern versterken om ready te zijn wanneer het volk ons opdraagt deze Augiasstal op te ruimen. Kijk maar naar ons track record. Wij hebben dit al vele malen gedaan. Gezamenlijk met het volk en gelijkgerichte politieke organisaties door diepe dalen gegaan om uiteindelijk met niet teveel kleerscheuren te belanden in een bloeiende economie. Wij zijn ervan overtuigd dat er hoop is, geef niet op. Wij maken ons klaar om u uit het dal te begeleiden. Dat willen wij samen met u doen. Wij zullen het echt niet alleen kunnen, maar u als volk moet dat wel willen. De volledige macht ligt bij u, het volk. Onze boodschap van hoop wordt door steeds meer groepen begrepen, getuige de vele verzoeken van mensen die zich misleid voelen, om zich in georganiseerd verband bij ons aan te sluiten. De VHP-machine draait op volle toeren om alle verzoeken te honoreren. Want als wij de boodschap van hoop en vertrouwen verspreiden, dan moeten wij dat ook waar maken. Wij zullen pas herstellen als wij in staat zijn met elkaar samen te werken, tussen gelijkgerichte politieke partijen, maar vooral ook met sociale partners en de gemeenschap. Alleen door voldoende overeenstemming in denken en handelen, zullen wij in staat zijn te herstellen en de droom van onze voorouders en ouders waar te maken: ‘hoe wij hier ook samenkwamen, wij zullen elkaars broeders zijn en een vreedzame natie vormen.’ En dat zullen we doen door ‘arbeid, recht en waarheid.’ En dat kunnen wij met gelijkgerichte partners zoals in het verleden is bewezen. Maar uiteindelijk ligt het besluit bij u. Wij kunnen alleen de VOLKSWIL respecteren. Anders zijn wij niet de VHP. De VHP beschikt inderdaad over leiderschap, kennis en ervaring om dat ook nu weer te doen. Maar herstel van ons land is niet iets van de politiek alleen. De VHP is in dialoog met alle potentiële partners in het land en roept op om deze dialoog te intensiveren en te helpen bouwen aan oplossingen op korte termijn. De toekomst van ons land en alle burgers is een collectieve verantwoordelijkheid. Wij zullen onze problemen zelf moeten oplossen, op basis van het principe: ‘zelf sterk, samen sterker!’. VHP-voorzitter Chan Santokhi De media commissie

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249