Justitia Pietas Fides MMCMLIV

– ‘Jad’. Het lijkt net alsof Carlo Jadnanansing consequent en enkel met zichzelf bezig is geraakt en ook zo blijvend wil aanmodderen. Kortsluitend…! Als Sapoen & Chitan verraad plegen, door misleidingformules en zich tijdens hun verkiezingscampagne —vanuit de V7-partners— hebben laten voorfinancieren, vervolgens voor een bordje linzensoep oversteken naar de politieke aartsvijand (…), zit er niets anders op dan dat ‘het duo charlatans’ geroyeerd, gedesavoueerd, teruggeroepen, politiek gecriminaliseerd en ook de vertoonde onbetrouwbaarheid, zover als mogelijk onderhoudend wordt bekendgemaakt. Met betrekking tot een BEP onder Waterberg, is virtueel genoeg gezegd met een intussen aangestuurd/minachtende zwijgzaamheid. Juridische spitsvondigheden en loos gebrabbel lanceren, was altijd al een leuke en gezapige bezigheid onder seniorenburgers (…), maar heeft per definitie geen enkele voedingswaarde naar een opgroeiende jeugd toe. De zogenoemde en reeds vervallen rolmodellen, ‘Sapoen con Chitan’, behoren niet langer thuis in een geciviliseerde cocon, welke op gezonder wijze verder wil en gerichter politieke oppositie zal/mag voeren, zonder ‘het summum aan verraad’ in het midden van ‘de fractie’ te hoeven dulden. Al het ander naar voren te brengen ge-OH…, onderbouwd of niet, blijft ge-OH. Heftig beschimmelde boekentaal in het meer stoffige aan spelonken en angstruimten. Sapoen/Chitan politiek correct en dus te handhaven? ‘Get a life, maaaaanh!’. Er moet stellig worden uitgekeken, dat men in SU niet te maken heeft met een ingevlogen Dew Baboeram en een lokaal bevlogene. Wat heeft men gemeen…? Inderdaad, meer met zichzelf bezig te zijn dan met het meer algemene en nationale aan belang. Intussen is het niet duidelijk, wanneer De Nationale Assemblee bijeen mag komen. Vorige week werd al geopperd, dat het land Suriname afstevent op compleet politieke verlamming. Als het niet om de econsituatie;/-constructie linksom gaat, zal het wel rechtsom gaan, vanwege het abominabele in het bestuur(-lijke). Het is om het even. Linksom of rechtsom. Allemaal ter bescherming en beveiliging van …? Juist ja, een steeds weer opnieuw geïsoleerder eenling!

– 1975. Jawel! Al eerder voorgekomen, dat men op cruciale punten/momenten in de politieke geschiedenis, met ‘dokkologie specialisten en fenomenen’ te maken kreeg en krijgt. Had men in 1975 Lie Kong Fong…, heeft men nu de huidige en eerder ook al dubieus bewierookte voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Zal waarschijnlijk door het Openbaar Ministerie cq. de procureur generaal, bij nog langer onzichtbaar/-vindbaar blijken, met zijn gevoeliger apparatuur worden opgespoord?

– MOMS. Lang niets van de lawaaimaker gehoord. ‘Wanneer de tijger brult.., is de NDP oogstklaarblijkelijk weer in de problemen verzand’. Of wordt de onverdeelde aandacht van ‘de voorzitter’ nadrukkelijker opgeroepen, om de persoonlijke zaak wat glijmiddel(-en) te verzorgen. Maar eigenlijk wordt het allemaal, door een misschien wel hartstochtelijke dommigheid van Momsie, ook voor een ieder veel duidelijker, dat het ‘Orakel uit het Westen’ helemaal gelijk kan hebben. En wel dat hij stelt, geen enkel probleem te hebben, wanneer veroordeelde criminelen superposten in de rechtsstaat worden aangewreven of volgens een dubieus HRM (…), politiek onvoorwaardelijk delicaat mogen gaan overnemen. Geeft eigenlijk alleen maar aan, dat een conglomeraat aan strafbladloze medestanders überhaupt niet meer kan ‘bevoorraden’. Op is op. En dan moet je wel met allerlei flut-/sluitredeneringen terugvallen, op de strafrechtelijk veroordeelde ‘jochies’. Ook die een kortverband onderofficiersopleiding in Apeldoorn of Steenwijk mochten doen en hier te lande een aantal sterren op de schouders —pinnig gericht en voorzien— ‘in bound’ werden doorgeparachuteerd. Of dat allemaal in het operationele met succes is geschied, weet ook de ignorante Momsie vanzelfsprekend niet helemaal goed. Maar wel de mensen in het militaire veld. Hier en overzee. Was nou eenmaal voor tachtig en dan twee en tachtig in de vorige eeuw, de ver van Momsie’s bed show. De spoeling is na onderzoek en evenwichtiger constatering, terdege ernstig dun geraakt. Ook de ‘drogisten-norit’ schijnt bij spoelmetingen, niet al te houdbaar meer te willen werken. ‘Te tigri e bari, na paars tori fu Momsie, de prati bun tranga da nowtu…, so bun’.

– ‘Finance’. Banken werken wereldwijd op basis van vertrouwen. Overal! Van Alaska tot aan Vuurland, Oslo over Brussel/Parijs naar Kaapstad en van Groenland over Moskou/Beijing richting Sydney – Australië. Maar als men vermoedelijk aantoonbaar en verdacht aanwijsbaar…, je tot op het allerhoogste niveau met drugs, wapenhandel en ook nog terroristencontacten zou willen bezighouden en de afweermechanismen absoluut niet meer in huis hebt, dan gaat Wallstreet over naar een alarmfase ‘rood’ en zijn de US-banken, in samenspraak met hun affiliaties, bepaald niet meer geneigd de Surinaamse zaken —‘groot of klein’— met coulante objectiviteit te screenen en ook te bewaken/-vatten. Van alle zijden hoort men nu, dat de banken in de USA en hun affiliaties daarbuiten, de Republiek Suriname en financiële instellingen hier te lande geregistreerd, eerstens met zorg bekeken en nu langzaam maar zeker overgaan tot het dichtknijpen van de financiële routeringen. En zulks vanaf het fictieve moment, de zoon van het staatshoofd in Panama werd aangehouden, gedeporteerd en in New York City veroordeeld (…), op ook het puntmoment, het ‘oh zo’ populaire Unasur (Augustus 2013) in Paramaribo – Suriname een jaarvergadering organiseerde en wel o.l.v. Desi Bouterse. Het is voorlopig niet anders, met de blik aan ons land vergund.

– Newmont. Inderdaad wil men wél. Maar de porknokkers die de ‘low grade’ goudlagen afroomden, nopen de goudmaatschappijen in hardere en moeizaam bereikbare bodems en/of gronden te exploiteren. Kost zowel IAMGOLD en straks Newmont bakken meer aan investeringen. Bovendien is de Chinese economie ongehoord snel aan het afkoelen. Wat weer betekent, dat er minder goud uit Bahrein en dus Suriname zal worden gekocht, door de Chinese afname-industrie en handelsondernemingen in de Volksrepubliek China of direct daarbuiten. Betekent weer minder inkomen voor het land Suriname en dus nog meer druk op een fragiele economie die het moest hebben van de mijnbouw. Dat wil zeggen bauxiet, aardolie en goud. Alles dus duidelijk in de problemen. Alcoa en dus de Suralco bouwen af, zonder dat er een behoorlijke slag of stoot tegen heeft plaatsgevonden, vanuit de bestuurscentra van de Republiek Suriname. Integendeel heeft de regering nu besloten, de allergrootste bepleiter van het “anti-multinational platform”, de lumineuze Winston Wirth, op de stoel van het machtige Directoraat der Belastingen te plekken. Een transnationaal teken aan de wand, voor elke buitenlandse investeerder.

– Twintig…? Anderen beweren op Facebook en Twitter…, dat hij nog geen achttien was toen hij de vrouwelijke pompbediende aan de Coesewijnestraat belaagde, beroofde en dat met de dood moest bekopen. Hoe jong moet je in Suriname zijn en bij geldroof van een klein aantal ‘Srrrrds…’, het leven ook nog laten? Een ander teken aan de wand.

Justitia Pietas Fides MMCMLIV

More
articles