December 7, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXXXIII


December 7, 2015

– Voorkennis. Een ernstige beschuldiging kwam uit de gelederen van het parlement. Er zou vlak voor de recente devaluatie van de SRD, een grote partij US-dollars zijn aangekocht en daarna weer verkocht tegen hogere koersen. Er werd op de zondagmiddag op een radiostation om uitleg gevraagd. Met andere woorden een bevestiging of gedocumenteerde ontkenning. Voorkennis Powisi, Staatsolie-obligaties en nu devaluatiegein? ‘Tell’t like it is…!’. – Klari. Allereerst ging Castro liefdevol tegen Obama, de USA en de paus in Rome aanleunen. Wil na de knuffel, daartegenover veel betere relaties bedingen. En dan nu ook nog een eclatante overwinning voor de oppositionele partijen in Venezuela…, op het compleet mislukte Chavisme. Een kopie ‘poli poli’ welke dommig van Cuba werd overgenomen en niet langer luchtwaardige vleugels heeft dan wel blijkt te hebben. Eerder door het volk van Venezuela werd/wordt afgewezen. En in deze eerste week van December 2015 het beslag ziet. Zien in hoeverre het verstandelijk vermogen van Nicolas Maduro, in minder beperkte staat verkerend nog eventjes mag functioneren en hij de macht verantwoordelijk overdraagt aan de groepen waar het eigenlijk allemaal bij thuishoort. Het getergde volk van Venezuela! Wie volgt, nu? Juist ja! – Ziek. De voorzitter van De Nationale Assemblee liet aan de leden van het ‘hoogste college van Staat’ weten, dat de uitgeschreven openbare vergadering van maandag 07 december 2015 —-in successie verdaagd—- moet worden afgezegd, vanwege ziekte die het staatshoofd heeft getroffen. Bouterse moet nog niet in staat worden geacht, de vele vragen vanuit de assemblee gesteld te beantwoorden. – 07.12.2015. In de nacht van 07 op 08 December 2015 werden minstens 22 locaties in en rond Paramaribo bezocht, waaronder ook expliciet…, de ‘Santo Boma gevangenis’ door de ‘make shift’ directeur Jimmy Stolk. Directeur eerder in functie als kapitein der infanterie van het Nationaal Leger. De opdracht van de MP-commandant zou luiden, dat de veroordeelde Sheombar ‘voor verhoor’ moest worden opgehaald en naar de brigade van de Militaire Politie gebracht. In de Isuzu pick up van de kapitein, werd de wakker geschrokken Sheombar via de Kameelbrug naar Paramaribo overgebracht. Onderweg smeekte de doodsbange, zijn begeleider hem in de polder vrij te laten. Omdat hij vreesde te zullen worden vermoord, op de beruchte brigade van de Militaire Politie. Over het Pad van Wanica zou de tocht naar de latere executieplek aan de Surinamerivier niet lukken, vanwege de vele brandslangen die over de weg waren gespannen. Allemaal in verband met de explosieve brandstichting bij Radio Radika. Kameelbrug en de Leidingen, werd de route dus uiteindelijk. Verhaal…, welk Stolk voor de Krijgsraad wenste af te leggen, correleert echter nog maar weinig met wat hij zijn omgeving en kennissen meteen na de slachting in Fort Zeelandia, dd. 08 December 1982 vertelde. Onder meer de deelverhalen…: “…wie hem belde en aan wie hij vervolgens zei, dat hij geen opdrachten van minderen in rang aannam”. “Wie hem daarna als zijn meerdere wel degelijk terugbelde en wie daaropvolgend van onder een klamboe ‘in opdracht’ wel werd gewekt. En daarna doodsangsten uitstond. Wie bij de deuren van het Fort Zeelandia, de veroordeelde Sheombar daadwerkelijk in elkaar sloeg en bij wie de gevangenisdirecteur Stolk zijn beklag ging doen. Nog 21 andere locaties, werden door de zotten bezocht. Uiteindelijk, werden 17 man naar het Fort Zeelandia overgebracht, als men Eddy Daal meetelt. Dertien wederrechtelijk van hun vrijheid beroofde en nog wel ongewapende burgers werden ter plekke kapot gemaakt. De militairen Sheombar en medeveroordeelde Rambocus, vonden eveneens na marteling en foltering de gruweldood. Sheombar…, een kort voor het wederrechtelijke transport op 08 december 1982 veroordeelde militair. Onder officier die ‘veilig’ in handen van de justitie was ‘gelegd’? Stolk had nog als onderdeel van de Krijgsraad, het vonnis van Rambocus en Sheombar, mede met de andere leden getekend. Justitie was toen onder leiding gesteld van ministerieel bewindvoerder Harvey Naarendorp en de gevangenisleiding onder directie van Stolk c.s. 08 december 1982…? Een datum die nimmer zal kunnen worden gewist uit gezonder hoofden en annalen, van wat ook maar iets met het land Suriname nog van doen heeft. Nimmer! – AOW – NL. Nederland beroept zich op het Statuut Koninkrijk der Nederlanden uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, waar het gaat om gelijke behandeling van AOW-aanvragers. dwtonline.com/laatste-nieuws/…/geen-aow-reparatie-voor-surinamers/ http://suriname.nlambassade.org/producten-en-diensten/sociale-zaken/veelgestelde-vragen.html. – Pers in België. De oppositie heeft bij de parlementsverkiezingen in Venezuela een ruime overwinning geboekt. De eenheidslijst MUD (Verenigd Democratisch Platform) haalt zeker 99 van de 167 zetels. Daarmee lijken de dagen van de socialistische president Nicolás Maduro, de politiek erfgenaam van Hugo Chavez, geteld. De voorzitter van de nationale verkiezingsraad maakte maandag de overwinning van het MUD officieel. Oppositieleider Henrique Capriles eiste de overwinning zondagnacht al op via twitter. ‘De resultaten waar we op hoopten. Venezuela heeft gewonnen. Het is onomkeerbaar’, schreef hij. Ook president Maduro en zijn socialistische PSUV hebben de ‘ongunstige resultaten’ ondertussen erkend. De Verenigde Socialistische Partij behaalde slechts 46 zetels. ‘De economische oorlog heeft vandaag getriomfeerd…’, aldus Maduro. Bij de laatste presidentiële verkiezing in 2013, waar hij nipt won, braken er anti-regeringsprotesten uit die leidden tot nog wel 43 doden. Daarmee lijkt een einde te komen aan meer dan vijftien jaar links bewind in Venezuela. Maduro, toen vicepresident, werd door zijn voorganger en half Venezolaanse ‘heilige’ Hugo Chavez, in 2013 op zijn sterfbed tot opvolger aangeduid. De Nederlandse pers: ‘De oppositie in Venezuela heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Voor het eerst in zestien jaar heeft de regerende sociolistitische partij het niet meer voor het zeggen in het parlement. De overwinning komt op naam van een coalitie van oppositiepartijen onder de naam Democratische Eenheid. Het blok krijgt 99 zetels in het parlement, de socialisten 46, schrijft persbureau Reuters op basis van gegevens de Venezolaanse kiesraad. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar een aantal bronnen bij de oppositie gaat uit van een meerderheid van 113 zetels. Daarmee zou Democratische Eenheid een cruciale tweederde meerderheid hebben.‘Economische oorlog…’. In hoofdstad Caracas werd na de bekendmaking van de voorlopige uitslag vuurwerk afgestoken om de verkiezingszege te vieren. De 53-jarige president Nicolás Maduro heeft de nederlaag van zijn partij erkend. Niet eerder sinds de opkomst in 1999 van het ‘Chavismo’, vernoemd naar de in 2013 overleden Hugo Chavez, scoorde de beweging zo slecht tijdens verkiezingen. Maduro legde de schuld voor de nederlaag bij de “economische oorlog” die volgens hem tegen hem gevochten wordt. Venezuela zit in een diepe economische recessie, waardoor de meest basale producten, zoals toiletpapier, soms niet vrij verkrijgbaar zijn’. “Economische oorlog…”, helaas ziet Maduro ze nog steeds vliegen. Ook na het uur van de waarheid te hebben mogen ervaren. – Obama. De Amerikaanse strijd tegen terrorisme is in toenemende mate een binnenlandse strijd geworden. Dat is de belangrijkste boodschap van de toespraak die president Barack Obama vannacht hield naar aanleiding van de aanslag in San Bernardino, vorige week. Obama maakte duidelijk dat de oorlog tegen Islamitische Staat op de oude voet doorgaat. De zwakke plek ligt volgens hem in de VS zelf! ‘Haatteksten tegen de islam en een Congres, dat weigert de verkoop van vuurwapens aan strengere regels te binden’. Obama sprak zich uit voor aanhoudende bombardementen op IS, en voor de aanpak van het wijdverbreide wapenbezit in Amerika. Hij sloot een grondoorlog tegen IS uit en waarschuwde tegen het demoniseren van moslims in Amerika. “Zoals het de verantwoordelijkheid van moslims overal ter wereld is om de verkeerde ideeën uit te roeien die tot radicalisering leiden, zo is het de verantwoordelijkheid van alle Amerikanen – van elk geloof – om discriminatie af te wijzen…”, gaf Obama de wereldbevolking mee. – Tot slot. Blijkt dat de bond van personeel bij de Suralco, uit een diepe stilte is ontwaakt en zich op de valreep wil gaan inzetten, dat er een degelijke regeling voor het op straat gezette personeel mag komen. ‘Too little too late…, Suralco has left the building’. – 08.12.2015. Op de dinsdag 08 december 2015, zal er in het Fort Zeelandia een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden, waarbij de in 1982 door moordenaarshand gevallen Surinamers worden herinnerd. Justitia Pietas Fides MMCMXXXIII