December 5, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXXXII


December 5, 2015

– China tools. Ziet er naar uit, dat ook China geen leningen meer verstrekt aan het land Suriname. Een delegatie zou ‘onverrichterzake’, terug zijn gekeerd uit dat verre land. Aan de leiding van de delegatie zou de dochter van een belangrijke bewindvoerder hebben gestaan. ‘If ya wanna fight inflation and devaluation, ya need some substantial tools…, or not!’. Wat de Arabische bankier wil lenen zal stringent worden gevolgd en gecontroleerd ‘op project’. Beland op de aanvraag en een aantal gedegen afbetalingsnormen. Niet de Centrale Bank of de duobewindvoerder op Financiën, is daarmee primair nog belast. Maar de lokale bankagent van islamitische investeringsorga. Laat ook dat duidelijk worden. – Summa? Wie ben jij? “Summa na yu?”. Als een vrind je die vraag stelt, heeft de vermeende vriendschap eigenlijk nooit bestaan en word je op een waarde geschat van nul en generlei…, in welke relatie dan ook. ‘Summa na yu!?’ De dooddoener van de eeuw. Zo heeft men nu ook het ‘a no mi virus’ geconstateerd in de Suri-centrifuge. Verantwoordelijkheden worden niet langer door de hoofdverantwoordelijke genomen. Somohardjo geeft een levendige opsomming en laat die vastleggen, in de Handelingen van De Nationale Assemblee. Tegelijkertijd neemt de PL-leider verantwoordelijkheid voor zijn eigen politieke misdragingen. In tegenstelling tot de ‘…a no mi prince…’. Lezen mee, in: http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/paul-somohardjo-a-no-mi-na-abrahams/ – Summa II? “Wie is en waar is de leider…”. “Wie zijn die grappenmakers?”. Inderdaad werd Ao. 2015 door Bouterse aan Howijks gevraagd wie ‘de leider’ is. Aan het begin van de jaren tachtig, inderdaad ook de vraag wie de ‘grappenmakers’ waren in het Suriname Stadion en protesteerden tegen militairen die beloofden maar niets waarmaakten. Ook toen werd de vraag gesteld, wie daar de grappenmakers waren. Ao. 2015 is er weinig of niets veranderd. Arrogantie ten top! En dan op 13 maart 1982 komt Lesley Rahman ook nog op de incidenten met de studenten in het Suriname Stadion terug en stelt een stevig aantal vragen in de vergaderzaal van Algemene Zaken aan de Gravenstraat. Horb zegt dan in antwoord en naast Bouterse gezeten: “Wie is die man…, die de vragen stelt…? Schrijf zijn naam op!”. Lelsey Rahman heeft het geweten. Op 08 December 1982 werd hij, journalist, kaderlid bij C’47 en nog geen dertig jaren oud van zijn bed gelicht en vermoord. “Wie is die man, wie zijn die grappenmakers en wie is de leider?”. Naar analogie van wat in een rechtsstaat mocht, niet meer kon en nog steeds niet blijkt te kunnen. Gebruik maken van een universeel recht. Horb snoerde Rahman, misschien niet dodelijk en dus persoonlijk de mond. Maar maakte wel deel uit, van wat zich afspeelde op 08 December 1982. Horb zou het misschien allemaal aan Sariman navertellen, maar moest daardoor ook het loodje leggen. Haalde dus geenszins de derde verjaardag van de ‘revolutie’. Bepaald niet. Horb werd met een ‘two tone’ Buick vanuit Maikoe opgehaald en uiteindelijk teruggevonden…, in een MP-cel van wat men nog steeds “Devil” noemt. De garnizoenscommandant, hangende aan een luxaflexkoordje in het Fort Zeelandia complex? ‘Revo-opposition from within!’. Ook Maurice Bishop, politiekleider van Grenada W.I., zou enkele maanden later in het jaat 1983, dat oppositionele geweldsfenomeen evenredig mogen beleven en het er niet ongeschonden vanaf brengen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bishop. – Vergelijkingen. Steeds weer hoort men kreten als “…yes we can…” en Obama ‘dit’ of Obama ‘dat’. Laat het duidelijk worden, ook aan de heer Carl Breeveld…, dat wanneer je een kiesregeling wil vernaderen, je allereerste diepzinnige en indringende consultaties moet weten te houden. Wil je Obama zijn strategieën overnemen…, dan zul je ervan doordrongen moeten zijn, dat Obama jaren en maanden achtereen, evenwel ver van te voren te kennen had/heeft gegeven “president of the USofA.” te willen worden en zijn mensen ook duidelijk aangaf, welke richting hij visionair met de federale USofA. op wilde koersen. Wie dat niet doet of ook niet in de gaten heeft, dat openheid van zaken primair is voor succes…, moet niet langer weinig concreet ‘eikelen’ over de reeds uitgesponnen strategieën van: ‘Yes we can…!’. – Massacommunicatie. In het ‘land van titels’, heeft men van alles en nog wat, dat met titulatuur gooit en smijt. Professor, dokter, doctorandus, ‘master blaster’ en meer van dat soort spul. “Bul is kul…!”. Titels scheppen nu eenmaal afstand tussen de mens die wel iets zou willen en de achterban als doelgroep die kan geven. Op een billboard voorkomen in je eentje en ook nog zonder duidelijk omgeven of gevisualiseerd te zijn…, met/door de gewenste achterbanprofielen of de vast te printen/pinnen doelgroepen…, wil gewoonweg zeggen, dat men omgeven is door alleen maar ‘lucht’ en ‘niets anders’. Hoe mooi de beleidsdoelstellingen ook mochten klinken of billboards vervaardigd. . – Parbode. Het December 2015 nummer. Men draait daarin ook heden ten dage er geen hand voor om…, bij het consolideren en beproeven van de universele vrijheden van de pers. Allemaal vastgelegd in de Grondwet en gekoppeld aan de universele rechten van de mens onderschreven en gedeponeerd bij de Verenigde Naties en/of de Organisatie van Amerikaanse Staten. Het verzamelen en verspreiden van informatie, is en blijft een universeel recht. Als men dreigt om media op te blazen en opnieuw uit de weg te ruimen, is er niet veel na 1980/’82 geleerd in het land Suriname. De wereld kijkt niet langer de andere kant op. De wereld komt onvoorwaardelijk in actie. – Dew. Hij hangt de marxistische leer aan? Mag hij dus ook komen vertellen, wie de meeste mensen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vermoordde of liet vermoorden. Was het Adolf Hitler of was dat die Jozef Stalin, uit het triangeltje gevormd met Lenin en Trotsky. Dew Baboeram, de marxist die nu denkt dat hij alles maar ongestraft of -gewild mag en kan doen, zou die vraag als zogeheten savant uit een minder importante Haagse dwarsstraat, moeten kunnen beantwoorden. En ook aangeven, waarom Stalin geen Sovjet-borstbeeld op zijn graf kreeg, daar achter het Mausoleum van Vladimir Iljitsj Oeljanov. Lees meer via Google over de misdaden van de Marxist Stalin. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin https://nl.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotski https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Stalin http://victor-brenntice.plazilla.com/page/4295028545/top-5-meest-moordzuchtige-dictators-aller-tijden – Ziek. De beantwoording in De Nationale Assemblée van indringende vragen door het staatshoofd kon geen voortgang vinden. Bouterse heeft last van de griep. – ‘Rely on me’. Ook de zoveelste ROGB-bewindvoerder blijkt door eigen partijgenoten onder vuur te zijn genomen, hangende de onregelmatige zaken die zich nu weer bij gronduitgiften voordoen. Is het nou Stevie D. of is het Abrikadabri die een stroman ongehoord amateuristisch inzette om Blanche Marie uit handen van de Jules Dubois-erven te naasten? Overbodige vraag als men het over corruptie en nationale “zweef teki’s” heeft. – Middelen. Er zijn geen middelen meer te lenen in China om inflaties en devaluaties te bevechten? De instrumenten komen het land Suriname geheel te ontvallen en niet meer toe? Dat is een wachtwoord…, wat in dit weekeinde op meerder plek zal worden gehoord. – Leren. Vijf December 2015 in Suriname is het Kinderdag. Ze leren het daar in NL toch maar niet. Ook niet na de tranen en oproep van onder meer de zangeres Simons in Pauw van vrijdagavond. Het lijkt er veel op dat vanaf Mark Rutte, tot aan wie dan ook in NL, de Zwarte Piet door de strot van zwarte mensen in Nederland blijvend zal worden gedrukt. Totdat…? Juist ja…, een racistisch ingekleurd kinderfeest vervelend door middel van uitspattingen besmeurd zal worden. In een land dat “de Apartheid” zo wist te bevechten uit een virtueel schuldgevoel, voor de eigen creaties in Kaapstad en Johannesburgh. De namen zeggen het al. Een blog in NL: ‘Gisteren zat die troetelnegerin weer bij Pauw zielig te doen over zwarte Piet. Zij en iedereen die ze kent wordt gekwetst door de goedheiligman en zijn zwarte makker. Wat een sneu mens. Pauw ging haar nog verdedigen ook, toen die hulpsinterklaas er iets van zei’. Pauw, de dato 04.12.2015. Gele Minions, gekleurde knechten maar ook authentieke Zwarte Pieten stonden vandaag de Sint bij op zijn tournee langs de basisscholen. Na twee jaar Pietendiscussie lijkt Nederland in Pieten-verwarring. Sylvana Simons vindt dat er een landelijk beleid moet komen voor het sinterklaasfeest. Vanavond is ze gast. Ook Hulpsinterklaas Rob Grutter en zijn pieten komen langs. Grutter vindt dat er niks aan Zwarte Piet moet veranderen. http://pauw.vara.nl/media/350674 http://www.joop.nl/media/detail/artikel/35010_sylvana_simons_het_wordt_tijd_om_een_landelijke_ http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx%3Fnid%3D232692%26cat%3D1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Piet http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4201514/2015/12/04/Zwarte-Piet-discussie-is-uit-gezonde-pepernoten-zijn-in.dhtml http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/05/sinterklaasjournaal-houdt-vast-aan-zwarte-piet – Weekje? Lezen en kijken mee. http://nos.nl/artikel/2073291-de-week-in-beeld-schietpartij-sinterklaas-en-samenscholingsverbod.html – Mandela. Veel Zuid-Afrikanen staan zaterdag en de komende week stil bij het overlijden van Nelson Mandela. De oud-president stierf twee jaar geleden op 95-jarige leeftijd. Veel politieke partijen, kerken en andere organisaties in het hele land staan stil bij zijn leven met bijeenkomsten, concerten, kerkdiensten en herdenkingstochten. Justitia Pietas Fides MMCMXXXII