March 13, 2015


Lancering grootscheeps branding project Suriname


March 13, 2015

Minister Winston Lackin heeft vanmiddag tijdens een persconferentie in het pittoreske ressort ‘Oxygen’ het branding project ‘#Wearesuriname’ aangekondigd. Het project is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) en behelst een functioneel instrument welke niet alleen nationaal, maar ook internationaal, benut zal worden om de rijkdommen die Suriname bezit, te presenteren. De bewindsman onderstreepte het belang van branding en vertelde dat diverse internationale magazines/kranten als vehikel worden ingezet om Suriname positief op de kaart te zetten. In onder meer ‘Vogue’ en ‘The Washington Times’, worden miljoenen lezers ingelicht over ons land, ook zijn internationale bekendheden bereid gevonden Suriname uit te dragen.  De branding van ons land zal hoofdzakelijk vanuit New York geschieden, daar deze stad min of meer het centrum van de wereld is. Er is een activiteitenkalender van het brandingtraject samengesteld,  met als climax de periode rond 40 jaar Srefidensi. Lackin somde diverse aspecten op, waar zo efficiënt als mogelijk voordeel uit moet worden gehaald. Zo is de geografische ligging van Suriname bijzonder gunstig en zouden we in concentrische cirkels moeten uitwaaien naar daar waar onze belangen liggen. Voorts zou onze etnische, culturele en religieuze diversiteit veel meer internationaal gepromoot moeten worden. Tijdens de persconferentie werd onderstreept dat voor het hoger plaatsen van ons land en van de Surinaamse bevolking op de ontwikkelingsladder, het bevorderen van toerisme en het trekken van investeerders, het belangrijk is dat de wereld begrijpt dat er aan de noordoostkust van het Zuid-Amerikaans continent een unieke samenstelling is van een bevolking, rijk aan culturen, historie en religie. Elementen die bijeengekomen zijn als een uitvloeisel van een koloniale machtstaat. Een jonge democratie van nauwelijks 40 jaar, welke het is gelukt om juist vanwege deze enorme rijkdom aan verschillen, vanwege diversiteit in eenheid, de weg van eenheid en natie vorming op te gaan. Culturele diplomatie, het verkopen van de rijkdommen van Suriname in positieve zin en het presenteren van deze diversiteit, zijn onderdelen van het buitenlands beleid van Suriname. ”Met dit branding project zal de wereld Suriname leren kennen”, aldus Lackin, die er ook op wees dat zijn ministerie ook gewerkt heeft aan visa afschaffing tussen Suriname en een aantal landen en het doorvoeren van de regeling rond Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Qua populariteit van Suriname is er progressie geboekt, daar waar men ons vroeger slechts herkende, kent men ons nu.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249