Inheems verbond moet bos Zuid-Suriname ontzien

(foto: Johan de Randamie

Een slotverklaring over de bescherming van bos, water en mens in Zuid-Suriname, moet een duurzaam beheer bewerkstelligen in de leefgebieden van onder andere de Trio  en Wayana gemeenschappen.  Dit kwam vanmorgen naar voren tijdens de groots opgezette ondertekening in ‘De Hal’ van de gemeenschappelijke slotverklaring door actoren, zoals inheemse dorpshoofden van Zuid-Suriname, Conservation International Suriname,  WWF Guiana en het Amazon Conservation Team.  Na drie weken beraadslagen, zijn de dialogen in het kader van de oprichting van een South Suriname Conservation Corridor afgesloten en is hierover een brede consensus bereikt. De noodzaak voor het beschermen van meer dan 7 miljoen hectare tropisch bos in het zuiden van Suriname is apert, gezien het gegeven dat goudwinning en houtkap een directe bedreiging vormen voor zowel de unieke ecosystemen als de lokale gemeenschappen in het ongerepte zuiden van Suriname. De Granman van het Triodorp Kwamalasamutu, Ashongo Alalaparoe, waarschuwde voor de vernietiging van het zuidelijk gebied van ons land en toonde zich content met het eindresultaat van de deliberaties.  In de slotverklaring is onder meer opgenomen het tegenhouden van schadelijke invloeden van buitenaf, zoals goudwinning, commerciële houtkap en wegaanleg vanuit grote steden. Er zal voorts gewerkt worden naar identificatie en het vastleggen van kennis over planten, met name het identificeren en vastleggen ten behoeve van de nationale collectie. Voorzien zal moeten worden in de semi-nomadische leefwijze van Trio en Wayana gemeenschappen van Zuid-Suriname, ook moeten de nationale watervoorraden, waarvan 63% afkomstig is van Zuid-Suriname, behouden blijven. Elk dorp zal een ontwikkelingsplan maken, een aantal keren per jaar overleg voeren met de overige dorpen in die contreien over dit plan en zorg dragen voor een organisatie om ontwikkeling te stimuleren. Elk dorp zal voorts regels vast stellen die de balans tussen bosbescherming en gebruik/ontwikkeling bevorderen. Er zal naar duurzame ontwikkeling worden gestreefd, door middel van onder meer de verkoop van water, arts en crafts, veeteeltproducten, verwerkte peper, Brazi-liaanse noten en het opzetten van ecotoerisme ressorts.  Eén van de uitgangspunten van de slotverklaring is geweest, dat de cultuur van de Trio en  Wayana gemeenschappen jarenlang gekoesterd is en heeft gezorgd voor waardebehoud van het bos. De gemeenschappen zijn sowieso vrijwel geheel afhankelijk van het bos en willen zekerheid voor het voortbestaan van hun mensen en hun woongebied. De slotverklaring is overigens vanmiddag aangeboden aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

More
articles