March 7, 2019


Gepensioneerden St. Vincentius voelen zich belazerd


March 7, 2019

Gepensioneerden van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) zijn erg ontevreden en voelen zich belazerd. Percy Rogers, voorzitter van de Vereniging Gepensioneerden St. Vincentius Ziekenhuis, gaf vanmorgen een uiteenzetting over het geschil met het Pensioenfonds van het SVZ. De gepensioneerden hebben voor het laatst op woensdag 27 februari een rappelbrief overhandigd aan de voorzitter van het Pensioenfonds waarin de knel- en zorgpunten zijn opgenomen.

“Men beschouwt pensioen als een kunst, terwijl er een wet is die je opbouwt tijdens je actieve periode”, zegt Rogers. De gepensioneerden voelen zich ernstig benadeeld. Het ziekenhuis zou in gebreke blijven doordat het zijn financiële verplichtingen niet voldoet, daarnaast wordt ook het werkgeversaandeel van de premie niet gestort.

De vereniging heeft op 19 januari een brief gericht aan de Raad van Toezicht Stichting St. Vincentius Ziekenhuis, waarin zij het bestuur van de Stichting Pensioenfonds SVZ, vraagt om bij de vaststelling van pensioenaanspraken, uit te gaan van een pensioengrondslagpercentage van 75 procent in plaats van 50 procent.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting St. Vincentius Ziekenhuis, Humphrey Schurman, heeft op 26 februari gereageerd op deze brief. Hij deelde Rogers schriftelijk mee, dat de SVZ-pensioenregeling per 1 januari 2008 geïmplementeerd is als resultaat van het overleg tussen de Raad van Bestuur SVZ en de vertegenwoordiging van het Hoge Collectief en het bestuur van de Bond Personeel SVZ, als vertegenwoordigers van de werknemers van SVZ.

“De verantwoordelijkheid voor het besluit tot vaststelling van het pensioengrondslagpercentage van 50 procent, berust derhalve niet bij de Stichting Pensioenfonds SVZ. Er kan derhalve nimmer sprake zijn van een geschil tussen de stichting en een persoon tegenover wie de stichting enige pensioenverplichting heeft betreffende de toepassing van het pensioengrondslagpercentage van 50 procent voor 2008”, aldus Schurman.

Rogers reageerde op het schrijven en gaf de wenselijkheden van de gepensioneerden aan, die zijn onder andere dat de vastgestelde pensioenuitkeringen met terugwerkende kracht zijn uitbetaald zonder daarbij passende derving van de rente over de afgelopen periode van tien jaar te vergoeden, dat uitkeringen na tien jaar niet correct zijn vastgesteld doordat de in 2008 bij de start, schriftelijk aan de rechthebbende beloofde geleidelijke aanpassingen van de grondslag naar het niveau van 75 procent, niet conform afspraak zijn uitgevoerd.

Het aanvullend pensioen dat gebaseerd is op een systeem waarbij een substantieel deel van het salaris ingehouden wordt voor de oudedagsvoorziening, is volgens Rogers kapotgemaakt doordat deze groep nu in een dubbel omslagsysteem gezet is, namelijk het Algemeen Pensioenfonds (APF). Dit zal volgens de voorzitter nadelig zijn, omdat de gepensioneerden de helft minder zullen krijgen.

“Als de denkwijze van mensen gaat veranderen, zal je een situatie krijgen in de toekomst waarbij mensen langer zullen moeten werken, zoals in Nederland het geval is of de pensioenen zullen drastisch omlaag moeten gaan. In dat perspectief zijn de mensen met ingang van 2015 overgeheveld naar het APF. We hebben geen bezwaar tegen APF. APF is onder ander bedoeld voor mensen die nog geen voorzieningen hebben.’’

 

-door Kimberley Fräser-

 

Percy Rogers, voorzitter van de Vereniging Gepensioneerden van het St. Vincentius Ziekenhuis en enkele leden, tijdens een persconferentie in het C-47 gebouw. (Foto: Johan de Randamie)