January 9, 2019


‘Petities indienen is water naar zee dragen’


January 9, 2019

Op sociale media doet Anne-Marie van G. door middel van een petitie een beroep op president Desiré Bouterse, om het gebied in en rondom Brownsberg, dat zwaar beschadigd raakt door de activiteiten van gouddelvers, te beschermen. Op sociale media zijn er ook foto’s en video’s gedeeld waarop te zien is dat het water in het gebied sterk vervuild is, waardoor het een bruine kleur heeft. Abop-volksvertegenwoordiger Edward Belfort, zegt desgevraagd dat het indienen van petities, weinig zin heeft. ‘’Petities indienen is water naar zee dragen’’, zegt hij. Verschillende groepen hebben volgens hem om diverse redenen petities aan de regering ingediend, maar er is geen verandering gekomen. Belfort is van mening dat er niets meer valt te redden, gezien de houding van de regering. “De gemeenschap moet zich in de komende vijftien maanden gereed maken om de NDP-regering ten val te brengen”, zegt hij. Vervolgens moeten de burgers ervoor waken dat in het vervolg één partij meer dan 25 zetels krijgt. “Anders is het hetzelfde liedje en dan komt er nooit verandering in het land. Als er een dominante partij komt, zullen de rest van de politieke partijen geen invloed hebben’’, zegt hij. Dat is te zien in De Nationale Assemblee, waar de stem van de oppositie voor niemendal is. De parlementariër wijst erop dat er tal van negatieve zaken zijn die vanwege het eigen belang, worden toegestaan door deze regering. “De skalians op het stuwmeer, de situatie van Braamspunt en de recente ontwikkelingen in de visserijsector spreken voor zich”, geeft Belfort aan. Ook is de Abop’er het beu dat de minister van Na-tuurlijke Hulpbronnen (NH), Regilio Dodson, onwaarheden aan de samenleving vertelt. “In plaats van dat Dodson met maatregelen komt om de gouddelving in het gebied te voorkomen, zit hij te liegen tegen het volk, terwijl er duidelijk be-wijs is van de vervuilde ge-bieden. Hij zit gewoon daar, maar hij kan geen besluiten nemen, omdat aandelen en voordelen van hem en van de top van de regering, in het gedrang komen.’’ Om te voorkomen dat regeringsleiders dergelijke za-ken niet voortzetten of herhalen, moeten volgens Bel-fort diverse partijen een regeercombinatie vormen. Op deze manier zal er volgens hem een ‘’check & balance’’ zijn. “Echter moet het volk ervoor zorgen dat zij haar stem niet op één partij zet. We moeten re-geerders kiezen die aan de volgende generaties denken, geen regeerders die denken aan het winnen van de volgende verkiezingen”, aldus Belfort.   door Richelle Mac-Nack