January 4, 2019


Geen specifieke regels in de wet voor privéboten


January 4, 2019

In de verschillende wetten en regelingen met betrekking tot het waterverkeer in Suriname, zijn er geen specifieke regels opgenomen voor privéboten. Voor de veerboten gelden duidelijke wettelijke regels, omdat zij vergunningplichtig zijn en moeten voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Hierin is onder andere opgenomen hoeveel passagiers aan boord moeten en dat de passagiers verplicht zijn reddingsvesten aan te trekken. De veerboten vallen onder de supervisie van de Maritieme Autoriteiten van Suriname (MAS). Bij het tragisch bootongeluk op de Coppenamerivier waarbij 11 van de 31 mensen die aan boord waren zijn verdronken, hadden slechts twee passagiers zwemvesten aan. Het ongeluk vond plaats in de nacht van 27 op 28 december. Uit onderzoek van de MAS is gebleken dat deze boot geen reguliere veerboot was en ook niet is gekeurd door de MAS. In gesprek met De West zegt Lloyd Gemerts, manager Maritime Administration MAS, ten aanzien van het tijdstip dat het vaartuig op de rivier was, dat veerboten na 18.00u in de avond niet meer mogen varen. Voor privéboten zijn hierover geen specifieke regels opgenomen, tenzij de regering een algemene bekendmaking doet uitgaan ten aanzien van het waterverkeer. Gemerts geeft wel aan dat elk vaartuig conform de wet, in de avonduren een duidelijke verlichting moet hebben, zodat het zichtbaar is voor ander verkeer te water. “Het is moeilijk om iemand verantwoordelijk te stellen voor het ongeval. Belangrijk is dat stuurmannen te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de mensen die zij aan boord hebben. Zij moeten daarom letten op het aantal passagiers, hoe de mensen zich gedragen en dat zij zwemvesten moeten dragen”, zegt hij. Volgens Gemerts moeten alle veerboten conform de wet gekeurd worden, omdat ze vergunningplichtig zijn. Deze keuring geschiedt jaarlijks door de MAS. Maar landelijk zijn er een aantal boten die alleen gekeurd worden als de eigenaren ze ter keuring aanbieden. Gemerts zegt dat de MAS de eigenaren hierop wijst, maar de MAS is niet dagelijks op de verschillende locaties om de controle uit te voeren. “In de Surinamerivier wordt er regelmatig gecontroleerd. De controle op de Nickerierivier is tijdelijk gestopt, omdat de boot uit de vaart is gehaald. Maar op de Coppename- en de Saramaccarivier zijn we niet op het water”, geeft Gemerts aan. De controle geschiedt hier in de vorm van controlediensten op plekken waar mensen de oversteek maken met de veerboot. De MAS heeft het afgelopen jaar verschillende campagnes uitgevoerd over het belang van het dragen van een zwemvest, waarbij zowel passagiers als bootsmannen bewust gemaakt werden. Dit jaar zal de MAS projecten uitvoeren op scholen in het binnenland. Daarbij zullen de kinderen bewust gemaakt worden van het dragen van een zwemvest. door Priscilla Kia