January 2, 2019


Regering zal in versneld tempo beleidsacties afronden


January 2, 2019

De regering zal in 2019 de actieradius verhogen met de bedoeling om beleidsacties af te ronden. Dit betekent dat de regering in versneld tempo acties zal ondernemen om alle beleidsacties te realiseren. Dit deelde president Desiré Bouterse mee tijdens zijn nieuwjaartoespraak. Volgens de president wordt met het uitspreken van de nieuwjaarsrede, ook het voorverkiezingsjaar ingeluid. Dit houdt in dat plannen van de afgelopen jaren afgerond moeten worden en lopende acties moeten worden afgemaakt. Volgens de president zijn zowel nationale als internationale bedrijven en ondernemers vanwege de blijvende stabiliteit van de wisselkoers, bereid om te investeren in ons land. De stabiele wisselkoers zorgt ervoor dat investeerders vertrouwen hebben in onze economie. Deze investeringen zullen volgens de president gunstig werken op de verdere groei van de economie. Ondanks dat de overheid sterk bezuinigt, worden stroom, water, gas, de vuilophaal en de sociaal-medische voorzieningen, toch gesubsidieerd door de overheid. “Deze miljardensubsidies dragen substantieel bij aan het behoud van de algemene leefbaarheid, aan de bevordering van onze gezondheidssituatie, aan onze woon- en leef-satisfactie en aan het veilig stellen van de sociale cohesie onder ons volk”, sprak de president. Naast de investeringen stelt de regering al enige jaren middelen voor de kleine en middelgrote ondernemersfondsen beschikbaar om de productie en werkgelegenheid te stimuleren. In januari zal het KMO-fonds een doorstart maken in de vorm van een Garantiefonds. Dit fonds zal het mogelijk maken voor kleine ondernemers in diverse sectoren, zoals de houtverwerking, pluimveeteelt, ICT en het toerisme, om goedkoop kapitaal te krijgen als ondersteuning voor vernieuwing in de kleine industrie. Voor wat het bevorderen van de industrialisatie en de dienstverlening betreft, zal de regering heel binnenkort beginnen met het uitbaggeren van de Surinamerivier. Dit zal ervoor zorgen dat schepen die onze haven niet konden bereiken, dat weer kunnen. Dit zal tot gevolg hebben verlaagde tarieven voor het zeetranstport van goederen. De prijzen van goederen voor de consument, zullen hierdoor dalen. Niet alleen de Surinamerivier, maar ook het Saramacca-kanaal zal uitgebaggerd worden. Hierdoor zal de wateroverlast in Paramaribo en Wanica worden teruggedrongen.   door Priscilla Kia