Diabetici kampen met medicijntekort

Henri Brug, voorzitter van de Diabetes Vereniging Suriname (DVS), vraagt aandacht voor de problemen waarmee mensen met diabetes dagelijks kampen. De medicijnvoorziening aan diabetici laat te wensen over. Medicijnen kunnen vaak niet op tijd aan de patiënten geleverd worden, omdat ze slechts beperkt of helemaal niet in voorraad zijn. Ook komt het voor dat bepaalde medicijnen die diabetici gebruiken, niet te vinden zijn. Om die reden vragen patiënten meestal gelijk twee of meer doosjes met hetzelfde medicijn. Maar ook al hebben zij een recept hiervoor, in de meeste gevallen verstrekt de apotheek slechts een doosje met de mededeling dat ze het andere doosje maar over twee tot drie weken moeten ophalen. Zo loopt de patiënt het risico dat na de 2-3 weken de medicijn niet meer in voorraad is.

Het is voorgekomen dat een patiënt een suikervrije hoestdrank nodig had, maar bij de apotheek hiervoor moest betalen, omdat het niet om een gewone, maar om een suikervrije hoestdrank ging. ”Het is niet prettig, omdat je als diabeet zoveel uitgeeft en met zoveel zaken rekening moet houden om niet te gaan dialyseren. Suikerziekte is een disciplinaire ziekte. Je moet je echt aan de medicatie houden en aan je dieet’’, zegt DVS-voorzitter Brug. Volgens hem kunnen diabetici wel alles eten, maar moeten ze rekening houden met de hoeveelheden. Sommige producten mogen slechts zeer spaarzaam of in beperkte mate geconsumeerd worden. ‘’Als je je daar niet aan houdt, dan klimt je suiker weer omhoog met als gevolg dat de zenuwen worden aangetast. Dat kan zorgen voor oogklachten, impotentie bij mannen of dat ledenmaten moeten worden geamputeerd”, aldus Brug. Diabetici willen dialyse voorkomen, vooral als ze een baan hebben.

Brug doet een oproep aan alle diabetespatiënten, vooral jongeren, om zich aan te sluiten bij DVS voor versterking. De vereniging bestaat uit ongeveer 150 personen. Elke laatste donderdag van de maand geeft een specialist of deskundige een lezing betreffende deze snelgroeiende chronische ziekte. Deze worden gehouden in De Mantel. Gisteren zou een medewerker van het AZP een lezing over het monitoren van deze ziekte verzorgen, maar die had op het laatste moment afgezegd, waardoor een van de leden, Lucien Jong A Hon, het initiatief nam om een korte lezing te houden over het thema ‘Geneesmiddelen’, gezien de doelgroep regelmatig klaagt dat medicijnen moeilijk verkrijgbaar zijn.

door Kimberley Fräser