October 6, 2018


PG wil wederom Terrorism Unit


October 6, 2018

Procureur-generaal (pg) Roy Baijnath Panday, heeft gisteren bij de buitengewone openbare bijeenkomst van het zittingsjaar 2018-2019 van het Hof van Justitie, aangegeven hoe belangrijk de Counter Terrorism Intelligence United (CTIU) is voor het Openbaar Ministerie om zijn werk op het gebied van criminaliteit uit te voeren. Het Openbaar Ministerie maakte gebruik van verzamelde informatie en inlichtingen over criminele activiteiten van deze unit. Echter heeft Justitie en Politie (JusPol) minister Stuart Getrouw, kort na zijn aantreden ernstig schade aangericht aan deze unit, door de agenten terug te trekken. De procureur-generaal is niet tevreden met de handeling van de minister. “Wij waren en zijn nog steeds niet gelukkig met de gepleegde interventie en zullen er naartoe werken om wederom een speciaal intelligence unit op de been te krijgen”, aldus Baijnath Panday. De CTIU stelde het Openbaar Ministerie in staat om in kort tijd enkele successen te boeken. Dat kon gebeuren omdat er een vertrouwensbasis was voor het uitwisselen van informatie en het op basis daarvan nationaal opschalen van bedoelde informatie voor een succesvol politieoptreden. Ook het optreden in onze kust- en territoriale wateren moet opgevoerd worden. De kustwacht zal meer daadkracht moeten tonen. Het Openbaar Ministerie zal samen werken voor het opstellen van mogelijke richtlijnen en de wijze van rapportages. Verder geeft de procureur-generaal aan dat de bewustwording binnen de samenleving vergroot dient te worden. Overheidsdiensten zouden nauwer met elkaar moeten samen werken om informatie uit te wisselen, om zo een effectieve aanpak te bevorderen. De algemene bevoegdheden en het opsporen van strafbare feiten, zijn aan bijstelling toe. De procureur-generaal heeft de JusPol-minister gevraagd om een commissie aan te wijzen om voorstellen te doen om te werken aan strafvorderingen en een pakket met bijzondere opsporingen. door Kimberley Fräser