September 27, 2018


Integrale aanpassing salarissen: ‘Impact inlevering merkbaar in samenleving’


September 27, 2018

William Waidoe (PL), wil dat de schadeloosstelling van de assembleeleden voor een periode van zes maanden bevroren wordt. In die tijd kan er een nieuwe wet worden voorbereid waarin zaken integraal worden aangepakt. Waidoe is benoemd tot lid van de commissie van rapporteurs die zich zal buigen over het initiatiefvoorstel van de VHP-fractie over het bevriezen van voorzieningen van assembleeleden. Volgens Waidoe gaat het niet alleen om de ministers en assembleeleden, maar moet de lijn doorgetrokken worden zodat de invloed van de inlevering in de totale samenleving merkbaar is. Enkele parlementsleden hebben aangegeven dat de verhoging welkom is, terwijl andere vinden dat gezien de economische situatie in het land en de beperkte financiële middelen van de staat, het niet wenselijk is dat de maandelijkse schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee, op dit moment wordt verhoogd. Waidoe zegt dat voor dit probleem er geen ad hoc maatregel genomen moet worden vanwege de druk vanuit de samenleving. Volgens hem is het een goede gelegenheid om de kwestie van te veel of te weinig verdienen integraal aan te pakken. Waidoe gaf aan dat reeds op de laatste dag van reces van De Nationale Assemblee, besloten was om de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee, integraal aan te pakken. De lijn moet naar zijn mening doorgetrokken worden naar directeuren en stafleden van parastatale bedrijven. Hoewel Waidoe aangeeft geen problemen te hebben als politici en directeuren meer willen verdienen, stelt hij dat het niet zo kan zijn dat parastatale bedrijven miljoenen verdienen, terwijl de dienstverlening naar de samenleving slecht is. “Wij gaan voor een rechtvaardig systeem. Er moet meer gegeven worden aan de samenleving. We zijn nu te midden van een crisis, het juiste moment om het mes erin te steken”, zegt Waidoe. Bezuinigingen moeten volgens hem ertoe leiden dat een balans komt. Dat kan niet als Financiën blijft verspillen. De bezuinigingen moeten volgens hem ertoe leiden dat tenminste onderwijs en gezondheidszorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving gratis wordt. Naast Waidoe hebben ook Diana Pokie (ABOP), Rossellie Cotino (NDP), Erwin Linga (NDP), Dew Sharman (VHP) en Oesman Wangsabesari (NDP), zitting in de commissie die wordt voorgezeten door André Misiekaba (NDP).   door Priscilla Kia