September 27, 2018


Commissie RGB zet zich in voor kwestie jaguars


September 27, 2018

De vaste commissie van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) in De Nationale Assemblee (DNA), zal zich inzetten voor de kwestie van de jacht op jaguars in ons land. Dit garandeert commissievoorzitter Patrick Kensenhuis tegenover De West. National Geographic, een internationaal toonaangevend tijdschrift, heeft alarm geslagen over de jacht op jaguars in Suriname. In de uitgave van 23 september j.l., besteedt de Nationaal Geographic in het artikel: Where jaquars are ‘killed to order’ for the illegal trade, aandacht aan de toegenomen jacht in Suriname op deze diersoort. Kensenhuis erkent dat het om een acuut probleem gaat dat per direct aangepakt dient te worden om het uitsterven van de jaguars te voorkomen. Volgens hem bespreekt het ministerie van RGB welke stappen er genomen kunnen worden in deze kwestie. Sinds begin van het jaar zijn op verschillende momenten berichten, foto’s en video’s geplaatst op sociale media waar er wordt geposeerd met jaguars die zijn gedood. Kensenhuis geeft aan dat nu de reden bekend is waarom er gejaagd wordt op jaguars, er hard opgetreden moet worden tegenover de overtreders. De jaguar behoort tot een van de beschermde diersoorten in ons land. Het dier mag niet gevangen en ook niet gedood worden. Kensenhuis is van mening dat naast het optreden van de jachtopzieners, het ook belangrijk is dat er gewerkt wordt aan de bewustwording. In het artikel wordt de jacht op dit beschermde dier in relatie gebracht met de Chinezen in ons land. Zij zijn geïnteresseerd in de vacht, het vlees en de tanden van de jaguar. Kensenhuis benadrukt dat met de beschuldigende vinger niet alleen naar de Chinezen moet worden gewezen, maar ook naar de andere groepen die in het binnenland wonen en werken. Het zijn ook niet de Chinezen die op jacht gaan, maar de mensen in het binnenland jagen op de jaguars en verdienen hieraan. Kensenhuis vindt dat er rekening mee gehouden dient te worden dat de mensen die in het binnenland wonen, in hetzelfde gebied leven als de jaguars. Hij keurt het ten strengste af dat de jaguars worden gedood voor geld, maar zegt dat katachtigen soms ook een gevaar voor de mensen vormen. Hij verwijst in dit kader naar het geval waarbij een jongetje werd aangevallen door een poema. Het jongetje overleefde de aanval niet. Om te voorkomen dat het dier meer slachtoffers zou maken, werd het gedood. door Johannes Damodar Patak