September 26, 2018


Daling reële arbeidskosten in alle sectoren merkbaar


September 26, 2018

Er is een daling van de reële arbeidskosten in alle sectoren waar te nemen als er een vergelijking wordt gemaakt tussen 2013 en 2017. In 2013 bedroegen de totale reële bruto-arbeidskosten in SRD per werknemer bij grote bedrijven 31.600. Daarna daalde dit bedrag elk jaar en in 2017 bedroegen de bruto-arbeidskosten per werknemer 20,927. De term reële arbeidskosten verwijst naar de lonen die gecorrigeerd zijn voor de inflatie. Deze statistieken zijn gepubliceerd in de uitgave ‘Economische Statistieken 2013-2017’, welke eerder deze maand is uitgegeven door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). In deze publicatie zijn van geselecteerde grote bedrijven de kwartaal- en jaarcijfers over de bovenstaande periode vermeld. Naast de reële arbeidskosten is er ook een weergave van de nominale bruto-arbeidskosten in deze publicatie opgenomen. Opmerkelijk is dat vrijwel in alle hoofdgroepen er een stijging is waar te nemen van de nominale bruto-arbeidskosten over de periode 2013 en 2017. Als de jaren 2013 en 2017 van de hoofdgroepen Mijnbouw & Fabricage, Handel en Hotels en Restaurants vergeleken worden, is er een stijging van de bruto-arbeidskosten merkbaar van respectievelijk 81,6 procent, 53,1 en 51,3 procent. In een tabel geeft het ABS weer dat de totale nominale bruto-arbeidskosten in SRD per werknemer bij grote bedrijven in het jaar 2013, gesteld waren op 48,756. De ontwikkelingen met een opwaartse trend hebben in 2017 geresulteerd in een totaliteit van 67,692. Onder arbeidskosten wordt verstaan de brutoloon- en brutosalarisbedragen inclusief toelagen, gratificaties, bonussen, jaarpremies, overwerkgelden, voor de werknemer betaalde belasting, vakantietoelagen, doorbetaald loon bij vakanties en feestdagen, reiskostenvergoedingen naar en van het werk, huur- en woontoelagen, provisies, verlofgelden, waarde van vergoedingen in natura, premies voor ongevallenverzekering e.d., pensioenpremies, bijdrage pensioenfonds, betaalde medische kosten en voor rekening van het bedrijf komende kinderbijslag en andere niet eerder vermelde vergoedingen. door Richelle Mac-Nack