Strengere controle op recreatieoorden Para

Elk jaar, vooral in de vakantieperiode wordt er strenger gelet op de veiligheid van de recreatieoorden. Het districtscommissariaat van Para is daarom reeds bezig met de her- controle van de recreatieoorden in Para. Dit bevestigt het commissariaat in een gesprek met De West. De bestuursambtenaren van het commissariaat waren genoodzaakt zes oorden te sluiten voor bezoekers, omdat deze niet voldeden aan de veiligheids- en hygiënevoorwaarden. Echter werd toen niet bekendgemaakt welke oorden niet aan de voorwaarden voldeden. Enkele oorden hebben hun zaken reeds in orde gemaakt. Het gaat onder andere om de sanitaire voorzieningen, EHBO-voorwaarden, brandveiligheid en het aantal life-guards. Zodra de hernieuwde controle rond is, gaat het commissariaat over tot de certificering en wel op 15 augustus. Het commissariaat vertelde eerder dat de betreffende oorden pas het volgend jaar weer vergunning mochten vragen, maar blijkbaar kregen de eigenaren toch nog een kans om hun zaken in orde te maken. Het ontbreken van deze belangrijke veiligheidsvoorwaarden, heeft een 21-jarige bezoeker recent nog het leven gekost bij een vakantieoord te Powakka. De controle die jaarlijks wordt uitgevoerd is dus van eminent belang. Naast het commissariaat zijn instanties als de brandweer, politie, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, het Na-tionaal Leger en de Regionale Ge-zondheids Dienst (RGD), de Stichting Safety Para, de Arbeidsinspectie, de Maritieme Autoriteit Suriname en de bestuursdienst ingezet om zorg te dragen voor de algehele veiligheid en hygiëne in het district.
In juli had de dc van Para, Armand Jurel samen met de bovengenoemde instanties, reeds aangekondigd dat er strengere maatregelen zouden volgen voor de vakantiedrukte in Para. Deze maatregelen worden voorafgaande aan de vakantie genomen, omdat er vorig jaar veel misging. Er braken regelmatig vechtpartijen binnen bepaalde recreatieoorden uit, waardoor ernstige verstoring van de openbare orde plaats vond en kwamen er meldingen binnen van misdrijven. De instanties zullen erop toezien, dat de regels van wet tegen ernstige ordeverstoorders worden nageleefd.

-door Kimberley Fräser-