Methode voor promotie borstvoeding verkeerd

Het ministerie van Volksgezondheid wil dat de wet voor het aan banden leggen van flesvoeding voor baby’s, dit jaar nog afgekondigd wordt. Het ministerie wil op deze manier het geven van borstvoeding stimuleren. In Suriname geeft minder dan 3 procent van de moeders, hun baby borstvoeding in de eerste zes maanden na de geboorte. Volgens het ministerie kiezen moeders eerder voor blikvoeding dan voor borstvoeding. Dokter Wim Bakker is ook van mening dat er eerder gekozen wordt voor blikvoeding, maar hij vindt de benadering die het ministerie wil hanteren, niet positief. Het aan banden leggen van blikvoeding, is volgens hem een negatieve benadering.
Bakker is van mening dat het ministerie dit doel slechts kan bereiken als zij zich inzet om de bewustwording goed op gang te brengen. Ook moet er volgens hem voor gezorgd worden dat vrouwen gefaciliteerd worden zodat zij bijkans overal hun baby kunnen borstvoeding kunnen geven.
Zo moeten volgens de arts, vrouwen die werken de mogelijkheid hebben om hun kinderen bijvoorbeeld te plaatsen op een crèche die dichtbij is, zodat ze gemakkelijk ernaar toe kunnen om borstvoeding te geven aan hun kind. In ziekenhuizen en werkplaatsen moeten er volgens hem ook mogelijkheden hiervoor gezocht worden, zodat borstvoeding gemakkelijker en aantrekkelijker wordt. Het aan banden leggen van blikvoeding, zal volgens Bakker voor problemen kunnen zorgen. Hij gaat ervan uit dat de overheid de kosten terug wil brengen van blikvoeding, gezien het om een geïmporteerd product gaat.
“Echter moet het niet zo zijn dat pasgeboren baby’s boeten voor de financiële problemen die deze regering teweeg heeft gebracht”, zegt hij.
Behalve vrouwen die vanwege medische redenen geen borstvoeding kunnen geven, zijn er ook veel vrouwen die door de moeilijke economische situatie er meerdere banen op na moeten houden. Zij zijn volgens Bakker echt op blikvoeding aangewezen. “De blikvoeding moet daarom normaal beschikbaar gesteld worden”, zegt Bakker. Hij gelooft dat wanneer de overheid middels wetgeving werkt aan het faciliteren van borstvoeding, meer moeders ervoor zullen kiezen. Een mogelijkheid is ook het verlengen van het wettelijke zwangerschapsverlof.

 

door Richelle Mac-Nack