Ondiepe vaargeul zorgt voor verhoogde vrachtkosten

Scheepvaartmaatschappijen hebben meegedeeld dat de vrachtkosten voor het vervoeren van een 20 ft. container met 125 US-dollar verhoogd zullen worden. Voor een 40 ft container geldt een verhoging 250 US- dollar, dit omdat de vaargeul van de Surinamerivier ondiep is geworden.
Op de ondernemersavond die afgelopen dinsdag is georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), hebben verschillende ondernemers hun misnoegen geuit over de 10-15 procent verhoging op vrachtkosten die doorberekend zal worden in de goederen. Patrick Healy, directeur VSH United Suriname, zegt desgevraagd dat de verhoogde vrachtkosten in een groter plaatje geplaatst moeten worden. Het uitbaggeren van de rivier is heel belangrijk voor de Surinaamse economie, omdat exporten en importen allemaal in gevaar komen als dit niet gebeurt.
Egon Audhoe, bestuurslid KKF, deelde tijdens de ondernemersavond mee dat de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), vanwege problemen met de vaargeul van de Surinamerivier, genoodzaakt is kostenverhogende maatregelen te treffen naar de scheepvaartmaatschappijen toe. Volgens de scheepvaartmaatschappij Zim line, is de vaargeul ondiep geworden omdat deze dichtgeslibd is. Het gevolg is dat de schepen minder containers aan boord kunnen nemen, wat kostenverhogend werkt en waardoor de prijs aangepast moest worden. Healy legt uit dat met de aanwezigheid van de Suralco raffinaderij, de grote schepen die kwamen, de monding van de rivier diep hielden. Nu is komen deze schepen al bijna vier jaar niet meer, waardoor de stroming voor de kust modder uit de Amazone afzet voor de monding van de Surinamerivier met als gevolg dat de rivier dichtslibt. Met de verhoogde vrachtkosten komt de overheid per jaar op een bedrag van 9,8 miljoen Amerikaanse dollar. Audhoe is van mening dat het uitbaggeren van de rivier niet zo duur zou moeten zijn en wil weten of een deel van dit bedrag gebruikt zal worden om de Surinamerivier uit te baggeren. Volgens Audhoe zullen de verhoogde vrachtkosten een boomerang effect hebben, omdat ondernemers dan minder gaan importeren, waardoor de inkomsten die gebruikt kunnen worden voor het uitbaggeren, toch minder zullen zijn. Voor de ondernemers was het ook onduidelijk hoe aan het tarief tot stand komt. Zij zullen hierover opheldering vragen aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). De verhoging zou bij sommige scheepvaartmaatschappij per 5 juli en bij andere per 7 juli ingaan.

door Priscilla Kia