June 13, 2018


Parlement neemt geen genoegen met antwoord Elias


June 13, 2018

Nadat het parlement de regering twee weken de ruimte heeft gegeven zich voor te bereiden en hen te informeren en vragen te beantwoorden over het Academisch Medisch Centrum (AMC), kon het zich geenszins terugvinden in het antwoord waarmee minister Antoine Elias van Volksgezondheid, wilde volstaan. Zowel de oppositie als de coalitie maakte duidelijk dat het parlement niet met zich laat sollen.

“In ons enthousiasme heeft de regering gezegd: “twee weken”. We zijn iets verder dan twee weken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ambtelijke omissie waarbij het project even is stopgezet en de hoop is dat heel gauw de draad wordt opgepakt en het project wordt voortgezet. Dank u wel.” Zo luidde het antwoord van de minister op vragen over het AMC. Hierna verliet Elias het spreekgestoelte.

Parlementsvoorzitter Jennifer-Geerlings-Simons maakte meteen duidelijk dat het parlement geen genoegen neemt met dit antwoord. “Hiervoor had de regering geen twee weken nodig. U heeft ons twee weken geleden voorgehouden dat we uitgebreid antwoord zouden krijgen. Ik vraag aan de leden om zich te houden aan de regels, maar u moet zich ook aan de regels houden. Als het parlement u informatie vraagt, dan dient u de informatie te geven”, sprak Geerlings-Simons.

De coördinator van de regering, Soewarto Moestadja, gaf aan dat hij niet voorbereid was op een dergelijk antwoord en vroeg om een schorsing. Geerlings-Simons benadrukte dat niemand toegestaan zal worden een loopje te nemen met het parlement en schorste de vergadering. Zowel de oppositie als de coalitie kon zich vinden in de terechtwijzing van de assembleevoorzitter aan de regering. Opmerkelijk is dat de regering na de schorsing wel een adequaat antwoord klaar had voor het parlement.

Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, zegt dat de minister het parlement gewoon geen informatie wilde geven. “Het is een bevestiging dat de regering ons niet serieus neemt. Daarnet had de minister geen antwoord. Vanwaar heeft hij nu de informatie?”, merkte Brunswijk op. Amzad Abdoel (NDP): “Het parlement is het hoogste college van staat. Als we vragen stellen, verwachten we dat de regering moeite doet om de vragen adequaat te beantwoorden. Wat de minister net heeft gedaan, was een mededeling.”

VHP-voorzitter Chan Santhokhi, zei dat een constitutionele crisis is voorkomen. Dit, omdat de regering aangaf niet op de hoogte te zijn dat dat het antwoord van minister Elias zou zijn. “De wijze waarop de regering naar de vergadering komt, is een belediging. We praten over de Islamitische Ontwikkelingsbank, een internationale organisatie waar tegenover we internationale verantwoording moeten afleggen. Zo wordt Suriname te schande gezet”, sprak Santokhi.

Vicepresident Ashwin Adhin die na de schorsing ter versterking van de regering aanwezig was, liet weten dat het niet de bedoeling is geweest van de regering om te desavoueren. “De minister heeft op zijn eigen wijze de informatie gebracht en is misschien wat snel geracet naar de conclusie”, sprak Adhin. Hierna liet hij weten dat de regering, in de personen van Patrick Pengel, voormalig minister Volksgezondheid en vervolgens Elias, een adequate beantwoording zal plegen.

-door Priscilla Kia-