June 11, 2018


CBvS communiceert niet met samenleving


June 11, 2018

De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), Sham Binda, is van mening dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet communiceert met de samenleving. Hij haalt aan dat het vaker is gebleken dat er een delegatie van de CBvS naar het buitenland gaat, maar het volk wordt nimmer op de hoogte gesteld van wat er uit de bus is gekomen.
Hij haalt aan dat als zaken goed waren verlopen, er meteen een grote persconferentie gehouden zou worden. “Maar nu zien we dat men zwijgt over de laatste buitenlandse bezoeken”, benadrukt Binda. Als voorbeeld noemt hij het bedrag van 19 miljoen euro dat door Nederland is geconfisqueerd. Hij benadrukt dat de CBvS tot nog toe in geen enkele vorm duidelijkheid heeft gegeven waarom het geld vastgehouden is. “Er moet aangegeven worden waarom besloten is om over te gaan tot het confisqueren, echter krijgen we dat verhaal niet horen.”
Binda ziet graag een duidelijke uitleg tegemoet, vooral omdat dergelijke zaken grote invloed kunnen hebben op de commerciële banken en ondernemers. Doordat de CBvS niet goed genoeg communiceert, verkeren volgens Binda, zowel commerciële banken als ondernemers in grote onzekerheid en hebben zij twijfels over welke stappen zij met betrekking tot het ondernemen, moeten nemen. “Als je weet dat je onschuldig bent, ga je proberen dat bekend te maken. Maar wie zwijgt, stemt toe”, aldus Binda.

-door Richelle Mac-Nack-