BVL/ALS: “Wij willen een professional, geen amateur”

De Bond van Leraren (BvL) en de Al-liantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), zegt het druk te krijgen met de nieuwe minister van Onderwijs, We-tenschap en Cultuur (MinOWC), Lillian Ferrier. Dit zei BvL/ALS-voorzitter Wilgo Valies gisteren op een persconferentie in het BvL-centrum. Hij benadrukte, dat het onderwijsveld een professional nodig heeft en geen amateur. De persconferentie werd gehouden naar aanleiding van diverse uitspraken van Ferrier over de leerkrachten. Ferrier heeft onder andere ge-zegd, dat er geen trainingen en vergaderingen tijdens schooluren gehouden mogen worden, omdat hierdoor het onderwijsproces verstoord wordt.
Valies gaf aan dat de minister alvorens uitspraken te doen, eerst met de verschillende actoren in het onderwijsveld een onderhoud moest hebben gehad. Hij merkte op dat de minister voordat zij de officiële overdracht van haar voorganger Robert Peneux had getekend, al heel wat opvattingen had over de leerkrachten. Valies zei dat gelet op het trackrecord van Ferrier, het overduidelijk is dat het kind bij haar centraal staat, dit is positief, maar de minister bekijkt volgens hem zaken maar van één kant.
Ferrier is kinderpsycholoog. Valies merkte op dat een psycholoog zich moet kunnen verplaatsen in de positie van de cliënt om tot een oplossing te komen. Echter voerde aan dat hij twijfelt aan de titel van Ferrier.
De vakbondsman gaf aan dat de BvL/ALS wacht op een uitnodiging van de minister om te praten over de problemen in het onderwijsveld. Hij hoopt op een werkbare situatie met de nieuwe onderwijsminister om de problemen op te lossen. Hij gaf aan dat het kind binnen het onderwijs altijd centraal heeft gestaan bij de leerkrachten. Maar de minister moet volgens hem niet alleen kijken naar het kind, maar naar de andere actoren waaronder de leerkrachten die door de financiële situatie gedemotiveerd zijn en onder stress lijden. Toch hebben de leerkrachten ondanks de gebrekkige leermiddelen en de kind- en leerkrachtonvriendelijke situaties op de scholen, volgens Valies toch nog een goede job verricht de afgelopen periode. Valies stuurde een duidelijk signaal richting de minister, dat indien zij enige onterechte maatregel treft tegen een leerkracht, de totale vakbond terug zal slaan. Valies zei dat er nog steeds basja’s rondlopen op het ministerie. Als de nieuwe minister de basja’s wil gaan ondersteunen, zal de BvL/ ALS volgens hem zonder meer op de barricade gaan.

-door Johannes Damodar Patak-