Ravaksur: ‘BTW per 1 juli niet haalbaar’

De aanvangsdatum voor de invoering van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) die de regering heeft gesteld op 1 juli, is volgens Robby Berenstein, voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), niet haalbaar. Ravaksur had in dit kader vandaag een persconferentie in het C-47 gebouw, waarbij zij een aantal standpunten uiteen gezet heeft met betrekking tot de btw Er zijn tot nog toe heel wat presentaties gegeven over de werking van de btw, maar op specifieke vragen van de vakbeweging is nog steeds geen antwoord gegeven. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met deskundigen van de belastingdienst en beleidmakers, maar zij kunnen niet aangeven wat de garanties zijn nadat de btw doorgevoerd wordt.

Berenstein geeft aan dat er een langere voorbereiding nodig is.

“We don’t trust things. De samenleving moet beter en effectiever geïnformeerd worden en instituten moeten versterkt worden. Het gaat niet alleen om de belastingdienst”, aldus Beren-stein. Er ontbreken een aantal garanties die de vakbeweging heeft gevraagd voor de invoering van de btw.

De regering wil ministens anderhalf miljard SRD verdienen aan de btw, maar welke garantie geeft de overheid dat het geld goed besteed wordt en niet in de zakken van mensen terechtkomt. Volgens Berenstein heeft de regering al moeite met het besteden van eigen middelen. “Er is een grote groep, bestaande uit de werkers die beneden de SRD 2000 verdienen en de gepensioneerden, die geen belasting betalen. Hoe zal deze groep gecompenseerd worden, want ze betaalt geen belasting.”

Er moet volgens Ravaksur een inkomensonderzoek uitgevoerd worden om te weten welke effecten de btw zal hebben op de verschillende inkomstengroepen. “Hoe zal de btw doorgerekend worden. Er is zelfs nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van de devaluatie”, vraagt Armand Zunder zich af.  Hij ging verder in op de risico’s die met de btw gepaard gaan. Hij noemt de inflatie als eerste, het tweede risico is dat de regering geneigd zal zijn om het percentage, dat gesteld is op 17 procent, verder aan te passen.  Zunder voert verder aan dat de btw in 2013 doorgevoerd moest worden toen de inflatie slechts 0.6 procent was. Met de invoering van de btw zullen andere belastingen verlaagd worden, maar de btw heeft betrekking op een groot aantal goederen, waardoor de btw op heel wat goederen doorberekend wordt. Als de btw toch doorgevoerd wordt ondanks alle verwachte kinderziektes en risico’s, dan zal Ravaksur verder in overleg gaan met de achterban. Ravaksur is in elk geval niet content met de aanvangsdatum. De voorbereiding zou volgens Berenstein een paar jaar vergen alvorens alle voorgenoemde zaken in orde zijn.

door Kimberley Fräser