‘Vies water op straten en erven kan ziektes veroorzaken’

Vandaag wordt wereldwijd Wereldgezondheidsdag gevierd. Suriname wordt juist op deze dag  geteisterd door zware regenbuien waardoor veel erven en straten in Paramaribo en andere districten, blank komen te staan.

Volgens de arts Wim Bakker, kan lopen door dit vieze water ziektes veroorzaken, vooral voor kinderen kan dat gezondheidsrisico’s opleveren. Bakker legt uit dat door de zware regenbuien de goten en septic tanks overlopen, waardoor alle bacteriën terechtkomen op de ondergelopen erven en straten. Opmerkelijk is dat veel kinderen en zelfs volwassenen in deze waterpoelen zwemmen of spelen. Bakker raadt dit ten strengste af en geeft aan dat de bacteriën tijdens het spelen in de mond terecht kunnen komen en vervolgens hun weg vinden naar de darmen.

Dit kan volgens hem diarree en braken veroorzaken. Ook kunnen wormziektes zich snellen verspreiden. Bakker legt uit dat wormeitjes op de ontlasting, door het overlopen van de septic tanks zich kunnen verspreiden door het water en zo in het lichaam terecht kunnen komen. Verder noemt hij ontstekingen tussen de tenen en huidinfecties, zoals puistjes op het lichaam, die overdraagbaar kunnen zijn. Hoewel deze ziekten of infecties goed te behandelen zijn, kan diarree en braken bij ernstige gevallen fataal zijn, waarschuwt Bakker.

Toch kunnen mensen soms niet anders dan door het vieze water lopen om ergens te komen. “Je gaat er niet gelijk dood aan, maar was vooral de voeten of benen meteen goed als je thuis of op de plaats van bestemming aankomt”, adviseert Bakker. Het water op de straten en ondergelopen erven trekt na een bepaalde tijd langzaam weg. Volgens Bakker is het dan belangrijk om na te gaan als er nergens op de erven stilstaand water voorkomt. Stilstaand water is een bron voor muskieten om andere ziektes te verspreiden. Het is dan belangrijk ervoor te zorgen dat het water wegtrekt. De gezondheidszorg in Suriname is volgens Bakker de afgelopen twee jaar qua organisatie en financiering sterk achteruitgegaan. Hij deelt mee dat mensen bijna voor niets zijn verzekerd, maar bij een operatie of bij het krijgen van medicamenten, blijkt dat de medicijnen niet in het pakket voorkomen of dat ze zelf moeten inkomen voor het geld voor de operatie. De situatie is volgens hem onhoudbaar. Hij stelt voor dat de gezondheidszorg gesocialiseerd wordt, zo kan er volgens hem een einde komen aan de onderlinge concurrentie tussen artsen en specialisten, die niet goed is voor de samenleving, vooral niet voor de patiënten.

door Priscilla Kia