VHP gaat zelfstandig de verkiezingen in

De Voortuitstrevende Hervormings Partij (VHP) gaat in 2020 zelfstandig meedoen aan de verkiezingen. Dit zei VHP- voorzitter Chan Santokhi op een persconferentie in het partijcentrum. De VHP heeft bij de laatste verkiezingen in combinatieverband deelgenomen. Santokhi gaf aan dat het besluit na grondig evaluatie is genomen, waarbij ook de achterban van de VHP, de partij graag alleen de verkiezingen ziet ingaan. Op vragen van journalisten als een eventuele samenwerking met de NDP mogelijk is, zei de VHP-voorzitter, dat hij hoopt dat het volk de VHP voldoende mandaat geeft. Hij benadrukte wel dat het een nationale aanpak zal vergen om Suriname uit de crisis te krijgen, ook al zou de VHP, 28 zetels krijgen. “Surinamers come on board, laten we gaan naar het groter doel”, aldus de VHP- voorzitter. Santokhi sprak over een nieuwe VHP.

De oranje partij is op volle toeren op weg naar de verkiezingen. Santokhi zei dat hij de strategie van de partij niet helemaal prijs zal geven, maar zegt wel dat de VHP ernaar streeft om landelijk aan de verkiezingen mee te doen. De VHP- voorzitter voerde aan dat het belangrijk was dat  bepaalde regels van de partij gewijzigd moesten worden om dit doel te realiseren. Daarvoor had het bestuur de toestemming van het congres nodig. Inmiddels zijn de voorgestelde wijzigingen van het bestuur goedgekeurd. De VHP heeft zich fel uitgesproken tegen de reshuffling van de ministers. Santokhi merkte op dat die in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur. Hij voerde aan dat vicepresident Ashwin Adhin, heeft aangegeven dat alle ministers die gemuteerd zijn een goede job hebben gedaan. Santokhi kan zich echter hierin niet terug in vinden. Hij zei dat de voorgaande reshuffling als reden had gewijzigde inzichten en de laatste reshufffling met het aanwerven van deskundigheid. De VHP- voorzitter benadrukte dat het belangrijk is dat de reden waarom een minister is vervangen, bekendgemaakt wordt, zodat de samenleving weet als er sprake is van corruptieve handelingen. Hij zei dat dergelijke handelingen van de regering instituten, afzwakt met als gevolg verzwakking van het overheidssysteem.

Dat de president in andere partijen op zoek gaat naar ministers, is volgens de VHP- voorzitter slechts een middel om partijen kapot te maken. Hij noemde als voorbeeld de partijen DOE, PALU, BEP en KTPI waar dat wel gelukt is. Santokhi legde uit dat de regering aanzit op basis van een verkiezingsresultaat dus dat het om een politiek kabinet gaat. Hij benadrukte dat het daarom niet kan dat er personen worden benaderd die deel uitmaken van een partij die niet in de  coalitie zit om functies te bekleden. Santokhi gaf aan dat elke partij haar eigen visie en ideolgie heeft en dat deze van partij tot partij verschilt. “Willen wij een afgezwakt politiek systeem in ons land?”, vroeg de VHP- voorzitter retorisch.

door Johannes Damodar Patak