Suriname hard op weg een failed state te worden

Suriname is volgens internationaal geldende indicatoren geen failed state, maar is wel hard op weg er een te worden. Om dit te voorkomen is zelfcorrectie van groot belang. Hiervoor is politieke wil en de bereidheid om offers te brengen een vereiste. Ook zal het nationaal belang in plaats van het eigenbelang voorop moeten worden gesteld. Dit kwam afgelopen donderdag naar voren op de maandelijkse bijeenkomst van de KennisKring in het Lalla Rookh gebouw. Deze maand was het thema van de avond: ‘Is Suriname een failed state?. Hierover hield VHP- parlementariër Krishna Mathoera een presentatie, bijgestaan door wetenschapper Roy Bhikharie  en Carla Boetius, voorzitter van de Vereniging van Journalisten. Volgens hen kan Suriname nog niet betiteld worden als een land dat instabiel is. Echter is de kans groot dat Suriname op de lijst van falende staten wordt geplaatst indien er geen drastische ombuiging komt in het beleid dat momenteel wordt gevoerd. Volgens Bhikharie kan Suriname getypeerd worden als zwak en fragiel. Hij gaf aan dat instanties, hoog geplaatste functionarissen alsook gewone mensen, zich schuldig maken aan corruptieve en criminele handelingen, waaronder ook seksueel misbruik valt.

Mathoera onderbouwde haar bevindingen met verschillende argumenten. Mathoera legde uit dat een falende staat vooral na de jaren ’90 tot uiting is gekomen, vanwege de globalisatie. Zij merkte op dat wanneer een land niet in staat is zijn haar eigen territorium volledig te bewaken, het een gevaar kan vormen voor omliggende landen. Zij noemt bijvoorbeeld de terreuraanslag van 11 september 2001 meer bekend als 9/11, waarbij de bewustwording over falende staten is toegenomen. Deze aanslag heeft volgens Mathoera duidelijk gemaakt dat wanneer een land niet in staat is gezag uit te oefenen op eigen grondgebied, het een voedingsbodem vormt voor terrorisme en criminaliteit. Zij gaf aan dat terroristische en criminele organisaties vanuit verschillende landen opereren, waardoor het moeilijk wordt deze in kaart te brengen. In Suriname wordt de samenleving volgens haar weinig geïnformeerd. Ook journalisten die dieper op de materie durven in te gaan, worden volgens haar verguisd, rancuneus behandeld en bedreigd. Carla Boetius, voorzitter van de Vereniging van Journalisten, zei hierop dat in de maand mei de training ‘Onderzoeksjournalistiek’ wordt gehouden voor journalisten om onder andere de kwaliteit van journalistieke producten te verbeteren.

Mathoera zei verder dat een falende staat ontstaat wanner er sprake is van rampen, oorlogen, invasies en het in stand houden van elitegroepen middels corruptie. Hoewel de persvrijheid, het openbaar vervoer, toegang tot het onderwijs, rechtspraak, nutsvoorzieningen en medische diensten in redelijke tot goede staat verkeren, laten de economie en de veiligheid een ander beeld zien. Zij noemde hierbij de toenemende staatsschuld, de stijgende inflatie en onduidelijkheid over de hoogte van de inkomsten van de staat.

Mathoera zei dat de coalitie in het parlement een verlengstuk is geworden van de regering die wetten aanneemt of wijzigt om de president en zijn regering te accommoderen. Ook kunnen de verschillende instituten die controle moeten uitoefenen hun werk niet naar behoren doen, doelend op de verschillende tuchtcolleges.

Mathoera maakt zich zorgen over de veiligheid in ons land. De onlangs in beslag genomen drugs geven volgens haar aan dat het behoorlijk mis gaat in ons land. Zij benadrukte dat drugs ter waarde van duizenden Amerikaanse dollars onderschept worden en dat Suriname gezien wordt als een tussenhaven. Zij benadrukte dat witwassen, terrorisme en aangemerkt worden als drugsstaat, hiermee sterk in verband staan.