‘Er komen nieuwe gezichten, maar geen betere toekomst’

Tijdens de regeerperiode van president Bouterse, is een aantal ministers vervangen. NPS-volksvertegenwoordiger Patricia Etnel, is van mening dat in deze periode het reshuffelen van ministers de problemen in de samenleving niet hebben verholpen. Ze vraagt zich af wat de vier nieuwe ministers die gisteren zijn beëdigd, hebben meegekregen als beleid en hoeveel geld en tijd zij hebben om de beleidsvraagstukken te realiseren. Etnel haalt aan dat er geen geld is om beleid uit te stippelen. “Vandaar dat er weinig programma’s worden afgemaakt. Het enige wat de regering nu doet, is ervoor zorgen dat salarissen op tijd worden betaald, anders komt ze in grote problemen”, legt de volksvertegenwoordiger uit.

In de afgelopen jaren zijn er steeds nieuwe ministers benoemd, desondanks ziet de bevolking geen betere toekomst. Etnel is van mening dat er nog steeds geen licht in de tunnel is. Ze zegt dat de president met name voor het ministerie van Justitie en Politie een minister heeft benoemd, omdat hij blijkbaar al moe was van de vele vragen die daarover gesteld werden in het parlement. Het parlement vond dat een bewindsman voor dat ministerie prioriteit had, omdat de criminaliteit verergert en in de afgelopen periode is daar weinig aan gedaan. Ook de problemen in de gevangenissen met betrekking tot de resocialisatie van gevangenen lijken volgens haar onopgelost te blijven.

“Er is nu een minister op die post gezet, maar dat biedt geen zekerheid dat problemen opgelost zullen worden”, aldus Etnel.

Verder haalt ze aan dat met het steeds benoemen van nieuwe ministers, totaal niet de indruk gewekt wordt dat de regering hard timmert aan de ontwikkeling van het land. Met deze handeling zorgt de regering volgens Etnel juist ervoor dat er meer spookambtenaren ontstaan, ook kunnen de gewezen ministers genieten van een salaris, ziektekostenverzekering en andere privileges van de staat. “Al deze zaken drukken op de begroting van de staat”, voegt ze eraan toe.

Etnel is van mening dat er in 2020 grote veranderingen moeten komen. Het volk moet volgens haar niet langer accepteren dat leiders doen wat zij willen. Ze zegt zich ervan bewust te zijn dat de periode tot de verkiezingen kort is, daarom moet er gewerkt worden om het volk te redden uit de situatie waar de huidige regering het in heeft gebracht. Ze benadrukt dat burgers nog steeds in onzekerheid leven. “Het lijkt steeds hetzelfde geklaag, maar er komt geen verbetering. We zien alleen nieuwe gezichten, maar geen licht in de tunnel”, benadrukt de parlementariër.

De NPS’er zegt niet mee te gaan met een ieder, maar omdat er nauwelijks redenen worden gegeven voor het vervangen van ministers, kan niemand het volk kwalijk nemen dat het ervan uitgaat dat de president vrienden en kennissen helpt aan een positie binnen de regering alvorens hun regeerperiode om is. Ze haalt aan dat de NPS-regering destijds ook ministers heeft vervangen, maar daar was altijd een reden voor. “Ministers die betrokken waren bij corruptieschandalen, werden gelijk vervangen.” Dit in tegenstelling tot president Bouterse, die volgens haar corrupte ministers niet gelijk heeft vervangen. “Bepaalde blijven gewoon aanzitten en krijgen soms een belangrijkere positie binnen de regering”, aldus Etnel.

-door Richelle Mac-Nack-