Overvolle cellenhuizen signaleren stijgende criminaliteit

‘Voorlichting Jeugdzaken niet voldoende’

Landelijk zijn bijna alle politiecellenhuizen overvol. Volgens VHP-parlementariër Krishna Mathoera, is dit een signaal dat de criminaliteit aan het stijgen is. Ook zegt zij dat de controle handhaving van de politie niet naar tevredenheid is. Onlangs had de waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, aangegeven dat de criminaliteit aan het dalen is. Met deze mededeling spreekt de minister zichzelf tegen. “Als de criminaliteit aan het dalen was, zouden cellenhuizen niet overvol raken”, zegt Mathoera. Zij geeft aan dat de stijgende criminaliteit een van de gevolgen is van de verslechterde economische situatie, waarbij armoede, huisvesting en onderwijs een rol spelen. De waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, erkent dat cellenhuizen overvol zijn, maar zegt dat het een organisatorisch probleem is.

Mathoera deelt echter een andere mening. Volgens haar gaat de politie pas optreden nadat criminele zaken zich hebben voorgedaan, terwijl het apparaat zich zou moeten richten op de preventie van criminaliteit. Mathoera geeft aan dat het beleid van de overheid niet gericht moet zijn op het bouwen van meer cellenhuizen, maar zegt dat het beleid zodanig moet zijn dat minder mensen belanden in de cellenhuizen.

Mathoera zegt dat er veel meer jeugdigen in de criminaliteit terecht komen. Hoewel Jeugdzaken goede voorlichting geeft aan jongeren, is dat volgens Mathoera niet voldoende. “Zij moeten ondersteund worden, zodat de onderliggende factoren van de criminaliteit opgelost kunnen worden”, zegt Mathoera. Als voorbeeld haalt zij aan dat er gestructureerd onderwijs wordt gegeven, waarbij de opvoeding wordt meegenomen. Volgens Mathoera is het belangrijk dat jongeren goede waarden en normen bijgebracht worden. “Jongeren worden dagelijks met veel negatieve zaken geconfronteerd, waardoor bepaalde zaken normaal gaan lijken. Elke vorm van criminaliteit is afkeurenswaardig en jongeren moeten daarom voldoende weerbaar gemaakt worden”, aldus Mathoera.

Behalve de bewustwording is Mathoera van mening dat de politie veel meer moet surveilleren. De buurtwachten kunnen ook daarbij betrokken worden. Daarnaast moet het korps zich ook voorbeeldig gaan opstellen naar de samenleving toe. Mathoera voert aan dat het niet moet lijken alsof de wet alleen voor de kleine man geldt. Alle gevallen moeten volgens haar gelijk behandeld worden, zonder dat een terughoudende houding wordt aangenomen bij de behandeling van zaken van de grote man.

-door Priscilla Kia-