Belastingdienst rekent op SRD1.5 miljard aan belasting met btw

De Belastingdienst rekent met de komst van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op SRD 1.5 miljard aan belasting op jaarbasis. Dit is tweeënhalf maal meer dan wat er nu wordt geïnd. Dit zei Roy May, de directeur van het Directoraat der Belastingen gisteren tijdens de launch van de website van het directoraat in Courtyard by Mariott. De hoogte van de btw is volgens hem een besluit dat door het parlement moet worden genomen. Volgens de initiatiefwet zal er 17 procent aan btw worden geïnd. Het streven is om per ingaande 1 juli, btw in te voeren. May gaf aan dat er met man en macht wordt gewerkt om de streefdatum te halen. Volgens hem is btw een belastingvorm die voordeliger is dan omzetbelasting, wat wij momenteel betalen. De omzetbelasting is eenmalig, terwijl btw meermalig geïnd kan worden wat volgens de directeur rechtvaardiger is. Hij voerde aan dat met de komst van btw, nu ook de informele sector belasting zal moeten betalen. Hierdoor zullen volgens May alle ondernemers btw moeten betalen, wat bij omzetbelasting niet het geval is. Alleen ondernemers die op een lijst voorkomen, worden momenteel belast en de rest die niet geregistreerd is, wordt niet belast.

De belastingdirecteur zei dat er in de samenleving de indruk bestaat alsof er een nieuwe belastingvorm wordt ingevoerd, waardoor men meer zal moeten uitgeven. Echter stelt hij dat er juist getracht wordt om dat stukje op te vangen. Hij erkende dat er ondernemers zijn die misbruik zullen maken van de situatie, maar gaf aan dat daarvoor de Economische Controle Dienst en is die zaken moet controleren. May benadrukte dat er meer maatregelen moeten komen om de groeiende informele sector onder controle te krijgen. Met de invoering van btw is de regering ook van plan om verlichtende maatregelen te treffen, namelijk loon- en inkomstenbelasting die ook rond dat percentage zullen liggen. Wat het percentage zal zijn, hangt volgens May van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad af. Voor nu is de Belastingdienst bezig met informatievoorziening aan het parlement en zullen verzoeken die op tafel liggen voor meer informatie over btw worden opgepakt.  BTW heeft tot doel te zorgen voor een duurzaam begrotingsevenwicht en op termijn een schuldquotereductie door verhoging van de landsinkomsten. BTW wordt indirect geheven bij ondernemers. Zo vindt er een heffing plaats bij import, terwijl bij export geen heffing wordt geïnd, dit ter bevordering van de export. Onder btw valt het invoeren van goederen, levering van goederen en verrichten van diensten. Personen met lage inkomens zullen met de komst van btw, meer moeten betalen dan personen met hoge inkomens. Door vrijstellingen zal er geprobeerd worden om de eerste levensbehoeften van goederen en diensten btw vrij te houden.

-door Johannes Damodar Patak-