Fractieleiders tolereren gedrag president in DNA niet

De fractieleiders van de verschillende politieke partijen, zijn afgelopen donderdag in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over het incident, waarbij president Desiré Bouterse het parlement heeft verlaten zonder een schorsing aan te vragen. Fractieleider Chan Santokhi (VHP) vindt dat een ieder zwijgt over het gedrag van de president. Hij vindt de kwestie niet alleen een belediging naar het parlement toe, maar ook naar de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons. “Laat de president voortaan een schorsing aanvragen, maar niet opstaan terwijl u leiding geeft”, zei Santokhi tegen de voorzitter. Hij zei dat de president dit gedrag vaker heeft vertoond, maar altijd zijn de ministers in het parlement gebleven. Dit keer ging ook de hele regering weg.

“We moeten alles in het werk stellen zodat we kwalitatieve vergaderingen kunnen voeren. Ik hoop dat de regering na dit incident wel haar best gaat doen om vragen die in het parlement zijn gesteld, te beantwoorden”, zei Santokhi. Marinus Bee (Abop) is ook een voorstander van het voeren van effectieve vergaderingen. Echter vindt hij dat de vicepresident het moment van zelfreflectie achterwege heeft gelaten. “Als de regering wegloopt, is het probleem niet opgelost. Respect krijgt u niet, die moet u afdwingen. De manier waarop de president vragen heeft beantwoord, ging ook gepaard een aantal grapjes. Laten we serieuzer gaan worden, er zijn veel discussiepunten. Er is geen ruimte om grapjes te maken, zoals de president dat deed.” Bee zegt nog nooit eerder te hebben meegemaakt dat ex-presidenten de zaal op een dergelijke manier hebben verlaten en zegt dat dit geen trend moet worden. Carl Breeveld (DOE) vindt dat de assembleeleden gezamenlijk moeten werken om de kwaliteit van vergaderingen te blijven verbeteren. Van assembleeleden wordt verwacht dat zij duidelijke en rationele standpunten maken, hetzelfde verwachten zij van de regering. “Als de president opmerkingen maakt waardoor het gaat lijken op een politiek podium, dan denk ik dat je zaken uitlokt en je een situatie krijgt die je niet moet hebben”, aldus Breeveld. Hij merkt op dat de president vaker gevraagd wordt om aanwezig te zijn in DNA, zodat gezamenlijk over het beleid gepraat kan worden en van gedachten gewisseld, maar in zijn plaats is steeds de vicepresident of een andere vertegenwoordiger van de regering aanwezig. Breeveld verwijst naar de grondwet waarin staat geschreven, dat de president verantwoording moet afleggen in DNA. In art. 99 van de Grondwet staat ook dat de verantwoording bij de president berust en niet bij de regering, zoals dat eerder was voor 1998. Breeveld belooft alles in het werk te zullen stellen om een bijdrage te blijven leveren aan een concreet verloop van vergaderingen. Aan de president vraagt hij om vaker te komen: “Komt u vaker en als u komt, neem geen loopjes, maar beantwoordt de vragen die gesteld worden met betrekking tot het beleid.” Volgens Gregory Rusland (NPS) is de president niet concreet ingegaan op de kwesties die op dit moment spelen. De oppositie is niet tevreden over de wijze waarop vragen zijn beantwoord. “We hebben presidenten gehad  in deze zaal die precies zo behandeld zijn geworden, zoals het geval was afgelopen dinsdag, maar nimmer hebben zij de zaal op zo een manier verlaten. Ze zijn aanwezig gebleven op de vergadering en hebben zitten luisteren naar wat naar hen toe werd geslingerd”, vertelt Rusland. Hij maakt zich ook zorgen over de manier waarop DNA-leden met elkaar omgaan. Hij benadrukte dat zulk gedrag niet bevorderlijk is voor goede discussies.

“Laten we gezamenlijk de koppen bij elkaar steken en de gemoederen tot rust brengen en werken aan de oplossingen die we hebben in dit land”, gaf hij aan.