Carisecure Task Force moet geweld en criminaliteit tegengaan

In 2012 heeft de United Nations (UN) het UN-ontwikkelingsrapport uitgegeven waarin is gerapporteerd dat de criminele wanverhouding in het Caraïbisch gebied, een van de grootste factoren is waarom militaire troepen van de UN en de Verenigde Staten samen met verschillende overheden in de regio samenwerken om te interveniëren. Vandaag werd in het Courtyard by Marriott, de ‘Carisecure Task Force’ gelaunched, die geweld en criminaliteit moet tegengaan.

Naast de launch van de Task Force, werd ook de vierdaagse workshop: ‘Caribbean Citizen Toolkit’ geopend door waarnemend minister Ferdinand Welzijn. Armstrong Alexis, vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, gaf aan dat Carisecure als doel heeft de veiligheid van de burgers in het Caraïbisch gebied te versterken, inclusief Suriname. Het project moet beleid ontwikkelen en implementeren dat afhankelijk is van de beschikbaarheid en het gebruik van betrouwbare data en dat gericht is op de veiligheid van burgers. Hierdoor kan men de invloed van criminaliteit en geweld meten en zodoende komen tot het ontwikkelen van een geschikt beleid.

Volgens Welzijn is het doel van Carisecure, het verhogen van de institutionele en technische capaciteit van nationale autoriteiten voor het ontwikkelen van gestandaardiseerde data betreffende misdaden, om zodoende duurzaam beleid te maken op het gebied van de bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de kwetsbare groepen in de regio.

Met dit project beoogt de overheid onder andere criminaliteitspreventie succesvol aan te pakken, een verbeterde behuizing van arrestanten te creëren, komen tot lage percentages voor wat betreft criminaliteit onder jeugdigen, meer en betere dienstverlening, aan de burgers.

De Task Force is afgelopen vrijdag geïnstalleerd en bestaat uit acht leden onder leiding van de bewindsman. Welzijn gaf aan dat het goed is dat binnen het Caraïbisch gebied de nodige aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van criminaliteit en het maken van beleid gebaseerd op data, zodat gericht kan worden gewerkt bij het maken van beleid.

-door Priscilla Kia-