Procedure bouwvergunningen ingekort tot twee weken

De procedure vanaf de aanvraag tot het krijgen van een bouwvergunning, is ingekort. Waar men vroeger ruim zes maanden moest wachten om een bouwvergunning in handen te krijgen, heeft men deze tegenwoordig binnen twee weken. Dat zegt marlon Schoonhoven, lid van het managementteam van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C).

Deze verandering maakt deel uit van het nieuwe beleid van het ministerie. De verschillende processen en procedures binnen de organisatie van civieltechnische werken, bouw-en woningdienst en openbaar groen, zijn eerst goed doorgelicht. “Waar het nodig was, zijn we gaan bijsturen. Ten aanzien van de bouwvergunningen merkten we dat er te veel stappen waren ingebouwd en te weinig controlemechanismen. We hebben besloten om de stappen te verminderen”, zegt Schoonhoven.

Wie een bouwvergunning indiende, moest voldoen aan ruim 37 stappen, dat is teruggebracht naar 12. “In principe moet je nu een bouwvergunning binnen twee weken krijgen, indien je aan alle vereisten hebt voldaan, natuurlijk”, onderstreept Schoonhoven. Hij is de mening toegedaan dat klanten niet lang op een bouwvergunning moeten wachten, vooral vanwege de fluctuaties van de koers. “Wij begrijpen dat wanneer men wil gaan bouwen, men dat zo gauw als mogelijk wil doen, vanwege de koersontwikkelingen”.

door Seshma Bissesar